Organizace imatrikulací na Agronomické fakultě

8. 10. 2019
Dne 18. 10. 2019 se uskuteční Slavnostní Imatrikulace pro studenty 1. ročníku prezenční a kombinované formy Bc. studia.


Vážení studenti prvních ročníků, 

srdečně Vás zveme na Váš první slavnostní akademický obřad. Imatrikulace se uskuteční v pátek 18. října v Aule Mendelovy univerzity, ve druhém patře budovy A. Po dobu konání vlastní imatrikulace budete uvolněni z výuky (kombinovaná i prezenční forma studia), následně pokračujete ve výuce dle stanoveného rozvrhu.

 

Připomínáme, že účast na Imatrikulaci je povinná. V případě, že se nebudete moci ze závažných důvodů dostavit, kontaktujte e-mailem nejpozději do 15.10. studijní referentku daného oboru:

Ing. Hana Syrová – hana.syrova@mendelu.cz

Ing. Iveta Schönová – iveta.schonova@mendelu.cz

 

Abychom zajistili hladký průběh tohoto významného ceremoniálu, připravili jsme pro Vás podrobný harmonogram.  Prosím, dbejte na dochvilnost a společenský oděv. 

Časový harmonogram:

1. skupina – všichni studenti 1. ročníku kombinované formy studia a studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno A – I:

7:45 – 8:00 hod.         prezence

8:00 – 9:00 hod.          nácvik

9:00 – 10:00 hod.        vlastní imatrikulace

2. skupina – studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno J – POK:

10:15 – 10:30 hod.     prezence

10:30 – 11:30 hod.      nácvik

11:30 – 12:30 hod.      vlastní imatrikulace

3. skupina – studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno POL – Ž:

12:45 – 13:00 hod.     prezence

13:00 – 14:00 hod.      nácvik

14:00 – 15:00 hod.      vlastní imatrikulace

 

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že z Imatrikulace AF  konané dne 18. 10. 2019 bude pořizován fotografický záznam zejména pro zpravodajské a reportážní účely Mendelovy univerzity v Brně, včetně jeho případného zveřejnění. Osoba, která bude pořizovat fotografie či záznam za Mendelovu univerzitu v Brně, bude označena a můžete jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachyceni. Vstupem do Auly Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno berete na vědomí, že jste byli na tuto skutečnost upozorněni. 

Fotograf bude zabírat i jednotlivé studenty a pořízené fotografie (celkem 5 fotek formátu 10 x 15 cm, 1 ks 24 Kč, cena 120 Kč + poštovné a balné) budou odeslány na kontaktní adresu studenta (uvedenou ve studijní evidenci a předanou fotografovi studijním oddělením AF) poštou na dobírku. Pokud nebudete mít o fotografie zájem, musíte osobně po imatrikulačním obřadu kontaktovat fotografa.

Více aktualit

Všechny aktuality