Kariérní den 2015

2. 3. 2015
Poprvé celouniverzitně se dne 14. 4. 2015 konal Kariérní den. Jeho cílem bylo představit studentům firmy pohybující se na trhu práce s možností navázání kontaktů nejen pro budoucí pracovní spolupráci, ale také pro stáže, praxe a brigády.

Firmy měly své vlastní stánky v horním patře budovy X a v dolním patře probíhaly workshopy pro studenty, jejichž hlavním posláním je rozvinout schopnosti studentů v oblasti oslovování potenciálních zaměstnavatelů (konzultace životopisů, assessment centrum, rozvoj soft skills a podobně).

 Program Kariérního dne doplňovaly prezentace zúčastněných společností v posluchárně budovy Q02.

 Celkem se zúčastnilo 32 firem, za Agronomickou fakultu 10 firem, jmenovitě AGROTEC, AGROFERT, PENAM, LACTALIS CZ, SITA CZ, HANAGRAIN J.T.J., DE HEUS, ADM TRAIDING PRAGUE, ALLTECH CZ a SOUFFLET AGRO a.s.

 Kariérní den můžeme považovat za vydařený s ohledem na nemalý zájem studentů o prezentaci firem na stáncích a vzhledem ke kladným ohlasům vystavovatelů.

 Těšíme se na viděnou příští rok na Kariérním dni MENDELU 2016.

 

Více aktualit

Všechny aktuality