Je selen pro živočišný organismus toxický?

8. 2. 2021
Vědci Ústavu výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU se již několik let intenzivně věnují studiu selenových nanočástic, jejichž potenciálně toxický vliv na organismus je poslední dobou často diskutovaným tématem.

Selen je pro lidstvo znám více než 200 let. Ale až od poloviny dvacátého století se na selen nahlíží jako na esenciální prvek. V podmínkách střední Evropy se půdy vyznačují vysokou karencí selenu, což úzce koreluje s obsahem tohoto prvku v krmivech a potravinách. Selen se podílí na celé řadě fyziologických a antioxidačních procesů v organismu. Různé zdroje selenu jsou přidávány standardně do krmných dávek hospodářských zvířat již více než 40 let. V poslední dekádě zažívají nanotechnologie velký rozmach. Vznikají zcela jedinečné látky, které mají unikátní vlastnosti v porovnání se standartními suplementy. ,,Na Ústavu výživy zvířat a pícninářství pracujeme s různými modifikacemi selenových nanočástic již několik let. Cílem je vyvinout a otestovat zcela nový zdroj selenu, který by mohl v následujících letech najít uplatnění v komerční sféře. Jedním z dílčích cílů bylo ověřit toxicitu selenových nanočástic, která je v posledních letech diskutovaným tématem. Z dosažených výsledků vyplývá, že selen ve formě nanočástic nemá zásadně negativní vliv na živočišný organismus. V poslední fázi bude následovat série pokusů na hospodářských zvířatech. Poté bude dostatek dat pro případnou komercionalizaci produktu pro krmné účely,“ uvedl doc. Ing. Pavel Horký , Ph.D.

 

Bižší informace naleznete v článku vědeckého časopisu Toxics: ZDE

Kontakt na pracovníka výzkumu: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF),  tel: +420 545 133 164, e-mail:  pavel.horky@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality