I v nedávné minulosti museli studenti překonávat náročné životní zkoušky

11. 3. 2021
Představujeme vám příběh studenta Eduarda Halvy, jehož 100. výročí narození si dnes připomínáme

Dnešní doba není pro vysokoškoláky snadná. Posluchači se nesetkávají v učebnách, s přednášejícími se vídají jen přes obrazovky a omezuje je řada dalších opatření. Časy, kdy život kladl před naše studenty ještě náročnější překážky, však nejsou až tak dávnou minulostí.

Osud absolventa Eduarda Halvy je jedním z mnoha takových inspirativních a ve výsledku povzbudivých příběhů. „Ještě coby studenta vyšší odborné školy ho vyslýchalo gestapo kvůli šíření protifašistických letáků. S nástupem na univerzitu musel kvůli válce čekat až do svých 25 let, a protože finanční situace rodiny žijící v Kroměříži nebyla dobrá, svůj brněnský podnájem splácel s vypětím všech svých sil. Jeho čerstvá láska Eva Horáková ho podporovala i tím, že mu do bytu pravidelně nosila jídlo. Brzy se vzali a Eduard Halva trvale spojil svůj život i s univerzitou. Stal se profesorem a díky svým profesním výsledkům také proděkanem Agronomické fakulty a později prorektorem tehdejší Vysoké školy zemědělské. Jeho žena a rovněž absolventka Eva zde působila v Ústavu vědeckých informací,“ vypráví vnuk pana profesora Jakub Ghanem. Obklopený milující rodinou se prof. Eduard Halva dožil krásných 86 let, dnes si připomínáme sté výročí jeho narození.

I když situace někdy vypadá bezvýchodně, nevzdávejme to.

 

Eduard Halva   Eduard Halva

Fotografie: soukromý archiv Jakub Ghanem.

Více aktualit

Všechny aktuality