Fakulta zpřístupní veřejnosti Mendelův pavilon

27. 5. 2022

Do programu festivalu Open House Brno se letos zapojí i Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Pro veřejnost zpřístupní v sobotu 28. května od 10 do 14 hodin budovu Mendelova biotechnologického pavilonu v univerzitním areálu. Unikátní stavba byla slavnostně otevřena v květnu 2013. Její součástí jsou špičkové laboratoře, skleníky, fytotrony, experimentální prostory pro chov ryb a drůbeže, minipivovar nebo potravinářské poloprovozy.

Vybavení budovy slouží k výuce i výzkumu. Pavilon je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti v oblasti rybářství, technologie potravin, ekologie, pěstování rostlin, chovu zvířat, biotechnologie, genomiky a proteomiky, biologie rostlin, biochemie, remediace, biosenzoriky a také nanotechnologií. Střešní terasa zároveň nabízí krásné výhledy na řadu brněnských architektonických dominant.

Více informací o pavilonu: https://openhousebrno.cz/cs/mendeluv-pavilon.
V rámci MENDELU bude zpřístupněná také Botanická zahrada a arboretum: https://openhousebrno.cz/cs/botanicka-zahrada-a-arboretum-mendelu.

Více aktualit

Všechny aktuality