Aktuality

 

Dotazník studentům MENDELU k hodnocení míry spokojenosti se službami poskytovanými Studijním oddělením AF


Informace o způsobu platby

 


 


O doktorském studiu

 


Dokumenty a formuláře

 

 

 

 

 • Žádosti o změnu
  • Žádost děkanovi fakulty se souhlasem školitele a předsedy OR
   • Žádost o změnu individuálního studijního plánu (např. posun zkoušky do dalšího ročníku)
   • Žádost o změnu názvu disertační práce
   • Žádost o změnu školitele
   • Žádost o změnu nebo doplnění školitele specialisty
   • Žádost o uznání doby rodičovství
   • Žádost o prodloužení studia o jeden rok (do žádosti je nutné doplnit souhlas vedoucího ústavu)
   • Žádost o převod z tříleté do čtyřleté formy studia (do žádosti je nutné doplnit souhlas vedoucího ústavu), nevztahuje se pro studenty oboru Zemědělská chemie
   • Jiné důvody

 

 

 

 


Potřebuji ke studiu


Úřední hodiny

 

 Studijní oddělení uzavřeno v období od 20.12.2019 do 3.1.2020

středa 10:00 - 12:00

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

 • přijímací řízení, 1. a 2. ročník studia, agenda studijní evidence
 • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Lucie Melišová, Ph.D. - studijní referentka pro doktorské studium

 • 3. a 4. ročník studia, agenda státních doktorských zkoušek a obhajob
 • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

David Dozbaba - systémový integrátor pro doktorské studium

 • správa aplikací doktorského studia v UIS
 • konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Simona Viktorinová - vedoucí studijního oddělení

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí