Aktuality

 


Informace o způsobu platby

 


 


O doktorském studiu

 


Státní doktorská zkouška

 


Obhajoba disertační práce

 


Potřebuji ke studiu

 


Úřední hodiny

 

středa 10:00 - 12:00

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

    • přijímací řízení, 1. a 2. ročník studia, agenda studijní evidence
    • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Lucie Melišová, Ph.D. - studijní referentka pro doktorské studium

    • 3. a 4. ročník studia, agenda státních doktorských zkoušek a obhajob
    • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

David Dozbaba - systémový integrátor pro doktorské studium

    • správa aplikací doktorského studia v UIS
    • konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Simona Viktorinová - vedoucí studijního oddělení

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí