Aktuality

 

Upozorňujeme na změnu úředních hodin v měsíci srpnu 2020.

Informace pro studenty:

V době od 3. 8. do 14. 8. 2020 bude studijní oddělení uzavřeno.

V době od 17. 8. do 31. 8. 2020 budou úřední hodiny pouze ve středu 19. 8. a 26. 8. 2020 od 9.00–11.00, 13.00–14.00 hodin.

Mimo stanovené termíny je možné dohodnout si návštěvu studijního oddělení se studijní referentkou e-mailem nebo telefonicky.

V průběhu měsíce srpna můžete žádosti ke studijním záležitostem, podklady k praxím, agendě zahraničního oddělení a přihlášky ke studiu vhazovat do schránky před vstupem na studijní oddělení děkanátu u dveří paní Kališové.

Žádáme všechny studenty, aby při vstupu do budovy a na studijní oddělení dodržovali platná hygienická opatření v ČR.

Sledujte aktuální informace ke studiu na webových stránkách fakulty pod odkazem: STUDUJI

Studijní oddělení AF MENDELU, 28. 7. 2020

 

Dotazník studentům MENDELU k hodnocení míry spokojenosti se službami poskytovanými Studijním oddělením AF


Informace o způsobu platby

 


 


O doktorském studiu

 


Dokumenty a formuláře

 

Další pokyny k vyplnění výkazu:

   • pokud si bude student doktorského studia AF podávat „Výkaz k motivačnímu stipendiu 2020“, je nutné vždy vyplnit kategorii JstudPlan podle svého Individuálního studijního plánu (ISP),
   • ti studenti, kteří si již v minulých letech výkaz k motivačnímu stipendiu vyplňovali, uvedou pro kontrolu znovu stejné publikace v kategorii JstudPlan,
   • ti studenti, kteří si letos výkaz vyplňují poprvé, zadají nejdříve publikaci, případně publikace, kterými splňují ISP. Za tyto publikace nezískává student žádné body. Bodově jsou hodnoceny až další publikace, které jsou nad rámec plnění stanoveného ISP. Povinné publikace má student stanoveny přímo v ISP, pokud ne, je publikační činnost specifikována podle oborových rad na webu fakulty pod odkazem https://af.mendelu.cz/30539-doktorske-studium, část o doktorském studiu – požadavky na publikační činnost…
   • obecně se vykazují publikace v databázi WoS a Scopus,
   • při odevzdání výkazu je také povinným kritériem splnění předepsaných zkoušek podle ISP.

Odevzdává se:

   • vyplněný a podepsaný výkaz studentem a školitelem,
   • vytištěné uvedené publikace ve výkazu včetně publikace označené kategorii JstudPlan,
   • výkaz je současně nutné zaslat v elektronické podobě na e-mail simona.viktorinova@mendelu.cz,
   • vše je nutné odevzdat nejpozději 1.7.2020.

Dokumenty mohou studenti dodat osobně nebo nechat v době nepřítomnosti ve schránce před vstupem na děkanát (u dveří paní Kališové).

 

 

 

    • Žádosti o změnu
     • Žádost děkanovi fakulty se souhlasem školitele a předsedy OR
      • Žádost o změnu individuálního studijního plánu (např. posun zkoušky do dalšího ročníku)
      • Žádost o změnu názvu disertační práce
      • Žádost o změnu školitele
      • Žádost o změnu nebo doplnění školitele specialisty
      • Žádost o uznání doby rodičovství
      • Žádost o prodloužení studia o jeden rok (do žádosti je nutné doplnit souhlas vedoucího ústavu)
      • Žádost o převod z tříleté do čtyřleté formy studia (do žádosti je nutné doplnit souhlas vedoucího ústavu), nevztahuje se pro studenty oboru Zemědělská chemie
      • Jiné důvody

 

 

 

 


Potřebuji ke studiu


Úřední hodiny

 

Upozorňujeme na změnu úředních hodin v měsíci srpnu 2020 – ZDE

 

středa 10:00 - 12:00

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

    • přijímací řízení, 1. a 2. ročník studia, agenda studijní evidence
    • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Lucie Melišová, Ph.D. - studijní referentka pro doktorské studium

    • 3. a 4. ročník studia, agenda státních doktorských zkoušek a obhajob
    • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

David Dozbaba - systémový integrátor pro doktorské studium

    • správa aplikací doktorského studia v UIS
    • konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Simona Viktorinová - vedoucí studijního oddělení

AgroContact | s námi porostete