Aktuality

 

 


Informace o způsobu platby

 


 


O doktorském studiu

 


Státní doktorská zkouška

 


Obhajoba disertační práce

 


Potřebuji ke studiu

 


Úřední hodiny

 

středa 10:00 - 12:00

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

    • přijímací řízení, agenda studijní evidence 1. a 2. ročníku

Ing. Lucie Melišová, Ph.D. - studijní referentka pro doktorské studium

    • agenda studijní evidence 3. a 4. ročníku, agenda státních doktorských zkoušek a obhajob

David Dozbaba - systémový integrátor pro doktorské studium

    • správa aplikací doktorského studia v UIS
    • konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Ing. Simona Viktorinová - vedoucí studijního oddělení

   • konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia

   • konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí