Aktuální informace

 

 • V době úředních hodin bude na studijním oddělení vydáno potvrzení o studiu přítomnou studijní referentkou.
 • Žádosti zasílejte prostřednictvím Kontaktního centra. → Budou průběžně vyřizovány.
 • Veškeré dokumenty v papírové podobě a přihlášky ke studiu v době nepřítomnosti dané studijní referentky vhazujte prosím do schránky před vstupem na studijní oddělení.

 

Aktuální Informace studijního oddělení AF – E-zápisy a další informace na LS 2021/2022

Vložení závěrečné práce do UIS a odevzdání závěrečné práce na garantující ústav v LS 2021/2022

 

Sledujte prosím aktuální informace. 

 

 

Aktuality pro končící ročníky ke státníci a promoci

 

STÁTNICE 2022

 • Informace o termínů SZZ budou zveřejněny 10 dnů předem v UIS (den zveřejnění a den státnice se nepočítá).
 • Student komunikuje s tajemníkem státnicové komise a je průběžně informován o:
  • termínu, hodině i místě konání SZZ,
  • průběhu konání SZZ,
  • pokud student má zpracovat opravný list k závěrečné práci:
   • Formulář ke stažení ZDE.
   • Student opravný list vkládá do UIS bez podpisu a současně student studijní referentce odevzdává 2x opravný list s podpisem studenta.
   • Jestliže nebude bezprostředně po SZZ zadán opravný list v UIS a odevzdán studijní referentce, nelze ukončit studium a vytisknout diplom.
  • potvrzení o ukončení studia bude předáno v den promoce. 
   • Jestliže se nebudete chtít promoce zúčastnit, předání diplomu a potvrzení o ukončení studia je možné dohodnout s referentkou daného oboru předem e-mailem.
   • Předání je možné nejdříve v týdnu od 18. – 22. 7. 2022.
 • Možnosti dalšího studia:
  • informace o přijetí do NMgr. studia a termínech zápisů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty  - ZDE
  • informace o možnosti podání přihlášky do NMgr. studia v rámci druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny - ZDE 
 • Další praktické rady:
  • nerušte hned po státnici číslo účtu, které máte evidováno v UIS z důvodu výplat stipendií (za cenu děkana, pochvalné uznání děkana, ubytovací apod.),
  • vyčerpejte peníze vložené na ISIC,
  • vypořádejte závazky s knihovnou – informace knihovny ZDE
  • vypořádejte případné finanční závazky vůči univerzitě (např. za poplatek za další studium),
  • nezapomeňte po ukončení studia oznámit změnu na zdravotní pojišťovnu,
  • nepoužívejte po ukončení studia studentskou slevu na MHD v Brně.

 

Studijní oddělení přeje všem studentům hodně úspěchů u státnic i v dalším životě.

 


 

PROMOCE 2022

Žádáme absolventy, kteří se chtějí slavnostní promoce zúčastnit, aby závazně potvrdili svoji účast na promoci nejpozději do 24. 5. 2022 v příslušné aplikaci v UIS dle návodu viz níže. Pozdější přihlášení již není možné a nebude akceptováno, formulář na přihlášení bude 24. 5. 2022 ve 23:45 hodin uzavřen. 

Jiná forma přihlášení (např. telefonicky, mailem) NENÍ MOŽNÁ. 

 • promoce absolventů bakalářských oborů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se budou konat ve dnech 27. – 29. 6. 2022 v Aule univerzity - informace pro přihlášení - ZDE

 

Aktuality o provozu studijního oddělení

 

 Úřední hodiny na studijním oddělení:

 

Pondělí 9:45 - 12:00
Úterý 9:45 - 11:30, 12:45 - 14:00
Středa 9:45 - 12:00
Čtvrtek 9:45 - 12:00

 

 

Informace, jak si student vygeneruje potvrzení o studiu

 

Potvrzení o studiu v elektronické podobě – NÁVOD

Aplikace Kontaktní centrum v UIS

 

Žádosti a formuláře v aplikaci Kontaktního centra v UIS

 • Tato aplikace vytvořená v UIS umožňuje maximálně možnou komunikaci mezi studentem a studijním oddělením elektronickou formou.
 • Žádosti a formuláře Kontaktního centra jsou v UIS: osobní administrativa -> portál studenta -> kontaktní centrum -> hledám řešení.
 • V každé žádosti je uvedeno, jakou formou má být žádost podána.
 • Většina žádostí z nabídky je podávána elektronicky a nebude již akceptováno podání žádosti mimo uvedenou aplikaci, tj. pouze podáním žádosti v papírové podobě.
 • Pokud je po elektronickém podání žádosti třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení, preferujte zaslání podepsané a oskenované žádosti přílohou e-mailu studijní referentce daného programu/oboru. Případně je možné vytištěnou a podepsanou žádost zaslat poštou na adresu studijního oddělení nebo vhodit do schránky u dveří studijního oddělení fakulty.

 


Infomace o způsobu platby

 


Potřebuji ke studiu

 


Studijní referentky pro Bc. studium

 

Ing. Iveta Schönová - studijní referentka pro Bc. studium


Ing. Sylvie Ondrušíková - studijní referentka pro Bc. studium

 

Dotazník studentům MENDELU k hodnocení míry spokojenosti se službami poskytovanými Studijním oddělením AF

 

AgroContact | s námi porostete