PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU STIPENDIÍ A STÁŽÍ VE SVĚTĚ odebírejte naše novinky, stačí v záložce Osobní management zvolit Odběr novinek a zaškrnout "Zahraniční stáže a studium".


 

STIPENDIA PRO STUDENTY A VYUČUJÍCÍ

 

Dovolujeme upozornit na prodloužení termínu odevzdání přihlášek do výběrového řízení ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv do Rumunska.

 Je vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce 2 až 9 měsíců a na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v délce do jednoho měsíce.

 Podrobnosti a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=34.

 Zájemci doručí požadované dokumentydo sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) nejpozději 15. března 2019.


 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STIPENDIÍ DZS

Slovensko nabízí 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty magisterských studijních programů a 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty doktorských studijních programů. Zájemci doručí požadované dokumenty v termínudo 22. února 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

 

Estonsko nabízí stipendijní pobyty zájemcům o letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné vzdělávací kurzy v angličtině konané na estonských univerzitách. Zájemci podávají přihlášky přímo estonské vzdělávací agentuře Archimedes Foundation nejpozději do 19. března.

Termín odevzdání přihlášek na tematicky a oborově zaměřené letní školy do Lotyšska se posouvá na 1. března 2019.

Seznam letních škol (včetně kurzů v angličtině) obsahuje jazykové, kulturní a technické kurzy. Nabídka je určena pro studenty a VŠ učitele.  

 

Uchazeči a uchazečky odevzdají

● vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" ;

● motivační dopis v českém jazyce,

● doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu

na sídlo Akademické informační agenturu (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 do 1.3.2019.

 


 Nabídka stipendií pro studenty pocházejících z Broumovska.


LETNÍ ŠKOLA V MAĎARSKU

“Europe’s largest climate change education experience – Climate-KIC Journey Summer School brings together more than 300 students every year. The four-week long course offers a unique combination of academic study and real-world business experience across Europe, with the aim of creating the climate change leaders of tomorrow. During the Journey participants will get familiar with business-development and the most important challenges of innovation and climate-change.

The summer school will give them the opportunity to meet local stakeholders, participate in workshops and site visits exploring climate challenges and to acquire practical skills in the execution of projects connected to environmental-protection. The summer school is going to take place in three European cities in an international, inspiring environment. Participants will discuss their ideas and suggestions in multidisciplinary teams of like-minded people with the assistance of climate-innovation experts, trained coaches and entrepreneurs.

We are looking for MSc and PhD students or young professionals who bring an expertise relevant to create business ideas related to climate change adaptation and mitigation. High level of English, and excellent educational results are required. The Journey is free of charge for all EU-citizens.”

https://journey.climate-kic.org/


 

Letní škola ELLS 2019 v Izraeli

 

Mediterranean Diet - from Genes to Health. Letní školy v tomto okamžiku nejsou hrazeny ze strany MENDELU.


 

Studijní pobyty v Číně 

Čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

 

Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.

 

Podrobné informace k výběrovému řízení jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA): https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10.  


 Brožura pro zájemce o stáž v Bruselu:

 

https://www.czelo.cz/files/CZELO-clanky/CZELO-Moznosti-stazi-v-Bruselu-brozura_1.pdf

 

*********************************************************************************************

Možnost stáží pro studenty v Dánsku, Norsku a Německu.

 

AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět