Výjimečná příležitost s vánočním bonusem

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na ERASMUS+ praktické stáže s dobou realizace od prosince 2018 do 31. května 2019.

 

·        grant z programu Erasmus+ po celou dobu stáže

·        speciální vánoční bonus: proplacení cestovních nákladů - podmínka návratu do 31.5.2019

 Přihlásit se můžete od 15. listopadu do 2. prosince 2018 na jednotlivých fakultách u svých studijních referentů pro zahraničí. Výsledky VŘ budou vyhlášeny do 14. prosince 2018.

V případe dotazů či pomoci při hledání stáží se obraťte na vaše studijní referenty pro zahraničí 

·        Platforma s nabídkami stáží:

https://erasmusintern.org/

·        Zprávy ze zahraničních pobytů studentů MENDELU:

https://is.mendelu.cz/int/zavzpr.pl?akce=2;lang=cz

Více informací o tom, jak se přihlásit: 

       http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus

 

 Pro zajímavost například link na stránky BOKU, Rakousko pro studenty hledající stáž: https://www.boku.ac.at/en/international/themen/international-students-coming-to-boku/erasmus-praktikum-incomings/wie-finde-ich-einen-praktikumsplatz/

*********************************************************************************************

 A Unique Opportunity With A Special Christmas Bonus 

International Relations Office MENDELU  announces a special call for applications for Erasmus+ Traineeships with realization from December 2018 till 31.5.2019.

 

·        Erasmus+ grant for the whole length of the traineeship

·        Special Christmas bonus: travel expenses reimbursement  - under condition of the return till 31.5.2019

 

You can apply from 15th November  to 2nd December 2018 at your faculty.

The results will be announced till 14th December 2018.

In case of queries or if you need help with finding a traineeship you can contact your faculty coordinator.

·        Platform with internship offers:

https://erasmusintern.org/

More information about Erasmus+ Traineeships:

      http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/28227-erasmus

 


 

Letní kursy německého jazyka přes DAAD (Německá akademická výměnná služba) jsou oblíbené a stipendisté a stipendistky nám posílají zpravidla velice pěkné závěrečné zprávy. Termín odevzdání přihlášky na stipendium umožňující účast na letním kursu se blíží, přihlášky (pouze v NJ) přijímáme do 1. 12. 2018.

 

Kursy jsou pro studenty a studentky už od 2. ročníku, stipendium činí 950 Eur, kritéria pro výběrového řízení jsou zatímní studijní výsledky, přesvědčivý motivační dopis s ohledem na studijní obor a znalosti německého jazyka (minimální úroveň A2).

 

Další podrobnosti, seznam dokumentů, odkaz na portál DAAD, na „Návrh na vyslání“ atd. naleznete zde:

https://www.dzs.cz/file/6821/N%C4%9AMECKO_DAAD_VR_AIA_18_hotovo.pdf

 


 

 

THE VISEGRAD UNIVERSITY ASSOCITATION invites students to International Summer School “FROM FIELD TO FORK – FROM TREE TO MOUTH: Agricultural Production for Food Security and Import Substitution” organized by Belgorod State Agricultural University and Michurinsk State Agrarian University in the period of July 30 - August 12, 2019. Please visit the VUA website for more information including the registration instructions http://vua.uniag.sk/node/17 

V případě zájmu se obraťte na OMVI, zda by bylo možné vaši účast finančně podpořit.

 

 


 STIPENDIA DZS:

 

V prosinci je termín odevzdání přihlášek pro řádu zemí.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám naleznete na proklik pod jménem země.

 

14. 12. 2018 je termín odevzdání přihlášek do následujících zemí:

Albánie, Bulharsko, Egypt, Gruzie, Lotyšsko, Makedonie, Mongolsko, Rumunsko, Ukrajina

 

17. 12. 2018 je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny.

Albánie nabízí 2 místa na letní školu albánského jazyka, 18 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného nebo přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Bulharsko nabízí 8 míst na letní školu bulharštiny, 27 měsíců studijních pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP, 3 měsíce výzkumného pobytu pro VŠ učitele a 2 místa na zimní seminář balkanistiky.

Egypt nabízí 4 místa studijního pobytu pro studenty DSP, 18 měsíců studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele a vědecké pracovníky a 2 místa na studijní pobyt pro VŠ učitele

Gruzie nabízí 2 místa na letní školu gruzínského jazyka, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Lotyšsko nabízí 2 místa na oborově zaměřené letní školy v AJ, 30 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Makedonie nabízí 10 měsíců na studijní pobyt pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 místa na studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Mongolsko nabízí 3 místa na letní kurz mongolského jazyka, 20 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Rumunsko nabízí 4 místa na letní kurz rumunštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Ukrajina nabízí 4 místa na letní kurz ukrajinštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a výzkumného pobytu pro VŠ učitele

17. 12. 2018 je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny.

Čína nabízí 90 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů

Obecné informace k stipendijní nabídce na základě mezinárodních smluv jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury pod menu Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia:

https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

KONTAKT:  Sabine Borovanská, M.A.

 

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů  Tel.: (+420) 221 850 504   E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

 

 


 

 

STIPEDIA DO PERU, NĚMECKA, ŠVÝCARSKA A MAĎARSKA

 

blíží se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty:

30. 11. 2018 do 12:00 hodin pro Maďarsko

30. 11. 2018 do 15:00 hodin pro Peru

 

 

Maďarsko nabízí studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a letní kursy maďarštiny. 

Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty:

  • pro studenty a studentky bakalářských a magisterských studií: 25 míst na 5 měsíců
  • pro studenty a studentky doktorských programů: celkem 27 měsíců s max. délkou pro jednoho 9 měsíců
  • výzkumně pobyty pro učitele a učitelky vysokých škol: 12 míst v rozměru od 1 dne do 3 měsíců
  • letní kursy maďarštiny: 12 míst

Kontingent míst zatím není vyčerpán.

Termín odevzdání přihlášek je již 30. 11. 2018 do 12 hodin.

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělením domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje.

Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde:

https://www.dzs.cz/file/6990/MA%C4%8EARSKO%20VR_AIA_18_2.pdf

 

Peru nabízí studijní nebo výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP v oboru lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agroforestrii.

 Akademická informační agentura

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

 Tel.: (+420) 221 850 504

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

 

 

AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět