Na využití umělé inteligence ve výuce se zaměřil mezinárodní seminář

27. 2. 2024

Jak motivovat studenty k aktivní účasti ve výuce, jak personalizovat hodiny podle individuálních potřeb studujících nebo jak na univerzitě využít umělou inteligenci? Nejen na tyto otázky se zaměřil didaktický seminář pro akademické pracovníky a pracovnice, který se minulý týden uskutečnil na půdě Mendelovy univerzity v Brně.

Na semináři se akademici zaměřili na problematiku problémově orientované výuky, motivování a personalizaci přístupů ke studentům, včetně těch se specifickými potřebami, nebo také na využívání umělé inteligence ve výuce. „Na semináři jsme společně diskutovali o nových metodách výuky, které pomáhají studentům lépe porozumět učivu a aplikovat znalosti v praxi. Seznámili jsme se také s možnostmi využití umělé inteligence. Byly diskutovány i možné negativní dopady AI a (ne)možnost jejího využívání pro zpracování závěrečných prací,“ uvedl Tomáš Urban z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU.

Seminář se uskutečnil v rámci řešení Erasmus+ KA2 projektu ISAGREED, do kterého jsou mimo odborníků MENDELU zapojeni také vědci z SPU v Nitře, ČZU v Praze a z polské Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.

Více aktualit

Všechny aktuality