Aulu MENDELU tento týden zaplní odborníci z oblasti potravinářství

4. 3. 2024

Odborníci z oblasti potravinářství se tento týden sejdou v aule Mendelovy univerzity v Brně. Ve středu 6. března se uskuteční jubilejní 50. ročník Konference o jakosti potravin a potravinových surovin – Ingrovy dny 2024. Program konference v dalších dnech doplní také akce Den s mlékem a mezinárodní sekce, kterou bude možné sledovat i online.

„V letošním roce oslavíme padesátý ročník akce, která není pouze přehlídkou vědeckých publikací, ale i možností setkání pro širší skupinu odborníků zabývajících se společnou tematikou potravin. Věnujeme se složení, nutriční a senzorické jakosti i technologickým vlastnostem potravin,“ uvedl za organizátory vedoucí Ústavu technologie potravin AF MENDELU Miroslav Jůzl.

Hlavní program Ingrových dnů se uskuteční ve středu 6. března. Odborníci budou v rámci konference diskutovat mimo jiné o problematice funkčních potravin, zaměří se také na budoucnost ovocnářství v České republice nebo nové technologie v oblasti vývoje alternativ potravin živočišného původu.

U příležitosti 50. výročí konference také organizátoři udělí vybraným osobnostem a institucím pamětní medaili za zásluhy v oblasti spolupráce. Oceněných bude téměř osm desítek.

„Původní seminář profesora Ingra o jakosti potravin se v průběhu let přetransformoval do podoby konference s mezinárodní účastí. Hostili jsme přední potravinářské odborníky ze zemí Evropské unie i zbytku světa,“ přiblížil Jůzl. Po zakladateli potravinářských setkání, profesoru Ivo Ingrovi, pojmenovali organizátoři akci v roce 2009.

Součástí letošních Ingrových dnů je také mezinárodní sekce, která se uskuteční v úterý 5. března. Program této části konference bude mít hybridní podobu – příspěvky mohou zájemci sledovat v aule MENDELU i online. Ve čtvrtek 7. března pak konferenci završí akce Den s mlékem, která cílí především na studenty a laickou veřejnost.

„Konference nejsou pouze o vědeckých výsledcích a jejich sdělení, ale mají také nezanedbatelný společenský rozměr. A tak i tato společenská událost kdysi vznikla, aby se lidé setkávali a při této příležitosti si předali informace o tom, čím se zabývají. Osobitý sociální rozměr jí vtisknul právě profesor Ingr,“ dodal Miroslav Jůzl.

Jubilejní 50. ročník konference je součástí oslav 105. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality