Bc. studium

Důležité termíny

Termín podání přihlášek do Bc. studia (2. kolo přijímacího řízení)21. 7. 2022 – 10. 8. 2022
Vyhodnocení kritérií 2. kola přijímacího řízení pro Bc. studiumbude upřesněno
Zápisy do 1. ročníku Bc. studia (2. kolo přijímacího řízení)8. 9. – 9. 9. 2022
Úvod do studia – pro přijaté uchazeče Bc. studia16. 9. 2022

Pro 2. kolo jsou otevřeny tyto studijní programy a specializace:

ProgramSpecializace
AgroekologieAgroekologie
AgroekologiePozemkové úpravy a ochrana půdy
AgroekologieVoda v agroekosystému
Aplikovaná technikaOdpadové hospodářství
Aplikovaná technikaProvoz techniky
Aplikovaná technikaTechnické znalectví a oceňování
Aplikovaná technikaZemědělské stavby a technologická zařízení
Fytotechnika
FytotechnikaRostlinolékařství
Technologie potravin
AgrobyznysAgrobyznys
AgrobyznysZemědělské inženýrství v prezenční formě studia

Podmínky pro přijetí

V případě dotazů kontaktuj studijní referentku pro bakalářské studium.