Zápisy do 1. ročníku Bc. studiapro uchazeče přijaté po odvolání (z 1. kola přijímacího řízení)

 • Kdy: 22. 8. 2022 v 9:00 hod.
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
Podrobné informace a pozvánky
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 • tiskopisy, které chceš potvrdit – průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferuj prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)

Zápisy do 1. ročníku Bc. studiapro omluvené uchazeče z řádného termínu zápisu (z 1. kola přijímacího řízení)

 • Kdy: 22. 8. 2022 v 9:00 hod.
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
Podrobné informace a pozvánky

 • platný občanský průkaz nebo pas
 • poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 • tiskopisy, které chceš potvrdit – průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferuj prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)

Zápisy do 1. ročníku Bc. studiapro omluvené uchazeče z řádného termínu zápisu z důvodu opravného termínu matirutní zkoušky (z 1. kola přijímacího řízení)

 • Kdy: 8. 9. 2022 v 9:00 hod.
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
Podrobné informace a pozvánky
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 • tiskopisy, které chceš potvrdit – průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – pokud doklad uchazeč neodevzdá u zápisu, nebude zapsán do studia
 • ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v ČR a ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší dokládá uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky – pokud doklady uchazeč neodevzdá u zápisu, nebude zapsán do studia
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferuj prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)

Zápisy do 1. ročníku Bc. studia (2. kolo přijímacího řízení)

 • Kdy: 8. 9. 2022
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferuj prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)
 • poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 • tiskopisy, které chceš potvrdit-průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
 • psací potřeby