Podmínky pro přijetí

Poplatek: 600 Kč. (Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020).

O posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání uchazeče může uchazeč zažádat v rámci přijímacího řízení podle Nařízení rektora 12/2022. Posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání je zpoplatněno. Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání je stanovena Nařízením rektora 13/2020 o poplatcích spojených se studiem na 800 Kč. Uhrazený poplatek je vždy nevratný.

Obecné informace:
Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení
Recognition of foreign education

Další nezbytné dokumenty pro posouzení vzdělání:

 1. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, nebo v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program.
 2. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání nebo potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání.

Termíny dodání dokumentů:

 1. Termín podání přihlášky ke studiu do 31. 3. 2023.
 2. Pokud uchazeč dodá výše uvedené dokumenty do 15. 6. 2023 včetně, vyhotovení sdělení o posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání bude zpracováno do řádného termínu zápisu v červenci dle stanoveného harmonogramu fakulty (10.-14. 7. 2023).
 3. Pokud uchazeč dodá výše uvedené dokumenty do 30. 6. 2023 včetně, vyhotovení sdělení o posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání bude zpracováno do řádného termínu zápisu v srpnu dle stanoveného harmonogramu fakulty.

Dokumenty:

Informace o platbě a procesu posouzení vzdělání podá:
Mgr. Martina Javorová, Studijní oddělení Agronomické fakulty, +420 545 133 005, martina.javorova@mendelu.cz

Jak mám podat přihlášku?

 1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systémuvytiskni, podepiš a doruč na Studijní oddělení děkanátu Agronomické fakulty.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinné přílohy k přihlášce:
  • Potvrzené známky ze střední školy nebo kopie ročníkových vysvědčení (obě strany), které nemusí být ověřené. Vždy je však nutné zaslat i vytištěnou část přihlášky, kde je uvedený výpis známek ze střední školy (str. 2 přihlášky).
  • Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, je povinen k vytištěné a uchazečem podepsané přihlášce ke studiu přiložit úředně ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich úředně ověřený překlad provedený soudním překladatelem.
  • Přílohy je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 5. Přihlášku s povinnými přílohami pošli na adresu:
  • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Studijní oddělení děkanátu, Zemědělská 1, 613 00 Brno
 6. Obálku označ slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 7. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na Studijní oddělení děkanátu a studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uvidíš, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 8. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.