Podmínky pro přijetí

Jak mám podat přihlášku?

 • Dokumenty, které je nutné zaslat poštou na níže uvedenou adresu studijního oddělení:
  • řádně elektronicky vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku (E-přihlášku ke studiu vyplň v systému),
  • potvrzené známky ze střední školy nebo kopie ročníkových vysvědčení (obě strany), které nemusí být ověřené. Vždy je však nutné zaslat i vytištěnou část přihlášky, kde je uveden výpis známek ze střední školy (str. 2 přihlášky). Uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem,
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
  • uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání dosaženého středoškolského vzdělání v České republice podle obecně závazných předpisů České republiky (nostrifikace),
  • uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Přihlášky se všemi náležitostmi zašli poštou na adresu: Agronomická fakulta MENDELU, Děkanát, budova C, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
 • Přihlášku na obálce označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.
 • Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka).

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení. Sleduj prosím svoji emailovou poštu! Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka tě zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.

Přihlášky zaslané po termínu, nekompletní přihlášky nebo přihlášky bez uhrazeného poplatku nebudou do druhého kola přijímacího řízení zařazeny a přijímací řízení bude bez možnosti nápravy zastaveno.