Podmínky pro přijetí

Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020.

O posouzení zahraničního středoškolského vzdělání uchazeče může uchazeč zažádat v rámci přijímacího řízení podle Nařízení rektora 12/2022. Podrobnější informace budou uvedeny na webových stránkách AF MENDELU. Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání je zpoplatněno. Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání je stanovena Nařízením rektora 13/2020 o poplatcích spojených se studiem na 800 Kč. Uhrazený poplatek je vždy nevratný.

Jak mám podat přihlášku?

 1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systémuvytiskni, podepiš a doruč na Studijní oddělení děkanátu Agronomické fakulty.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinné přílohy k přihlášce:
  • Potvrzené známky ze střední školy nebo kopie ročníkových vysvědčení (obě strany), které nemusí být ověřené. Vždy je však nutné zaslat i vytištěnou část přihlášky, kde je uvedený výpis známek ze střední školy (str. 2 přihlášky).
  • Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, je povinen k vytištěné a uchazečem podepsané přihlášce ke studiu přiložit úředně ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich úředně ověřený překlad provedený soudním překladatelem.
  • Přílohy je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 5. Přihlášku s povinnými přílohami pošli na adresu:
  • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Studijní oddělení děkanátu, Zemědělská 1, 613 00 Brno
 6. Obálku označ slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 7. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na Studijní oddělení děkanátu a studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uvidíš, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 8. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.