BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace ►►►
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • programy a specializace platné od ak. roku 2020/2021:
  • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
  • Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení)
  • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě)
  • Profesní zemědělství
 • obory na dostudování:
  • Agrobyznys
  • Agroekologie
  • Odpadové hospodářství
  • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
  • Provoz techniky
  • Všeobecné zemědělství
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

 

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce►►►
 • programy/specializace platné od ak. roku 2020/2021:
  • Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství)
  • Molekulární biologie a biotechnologie
  • Technologie potravin
  • Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
 • obory na dostudování:
  • Fytotechnika
  • Molekulární biologie a biotechnologie
  • Rostlinolékařství
  • Technologie potravin
  • Zootechnika
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

 • studijní referentka pro programy/obory a programy/specializace NMgr. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • programy/specializace a programy/obory platné od ak. roku 2021/2022 - proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
  • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
  • Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia
  • Profesní zemědělství
  • Provoz techniky
  • Technické znalectví a oceňování
  • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia, specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia)
  • Agrobyznys
  • Agroekologie
  • Automobilová doprava
  • Provoz techniky
  • Rozvoj venkova
  • Technologie a management odpadů
  • Všeobecné zemědělství

 

 

 • programy/specializace a programy/obory platné od ak. roku 2021/2022 - proděkanka pro vzdělávací činnost a akreditace prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
  • Fytotechnika
  • Krmivářství
  • Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů)
  • Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka)
  • Rostlinolékařství
  • Rybářství a hydrobiologie
  • Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)
 • programy/obory na dostudování - proděkanka pro vzdělávací činnost a akreditace prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
  • Biotechnologie rostlin
  • Ekotrofologie
  • Fytotechnika
  • Chov koní a agroturistika
  • Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
  • Krmivářství
  • Rostlinolékařství
  • Rybářství a hydrobiologie
  • Technologie potravin
  • Živočišné biotechnologie

ZAHRANIČÍ * PRAXE

 

 • studijní referentka pro mezinárodní vztahy (►►►) a praxe Bc. studia (►►►)

PRAXE * STIPENDIA * SEKRETARIÁT DĚKANÁTU

 • studijní referentka pro praxe NMgr. studia ►►►
 • referentka pro stipendia ►►►

 

 • sekretariát děkanátu

DOKTORSKÉ STUDIUM * AKREDITACE A STUDIJNÍ PLÁNY

 

 • studijní referentka pro obory doktorského studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • individuální studijní plán, agenda studijní evidence 1. a 2. ročníku ►►►
 • referentka pro akreditace a studijní plány ►►►

DOKTORSKÉ STUDIUM * HABILITAČNÍ A PROFESORSKÉ ŘIZENÍ * VĚDECKÁ RADA

 

 • studijní referentka pro obory doktorského studia
 • agenda studijní evidence 3 a 4. ročníku, státní doktorské zkoušky, obhajoby ►►►
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ►►►
 • tajemnice vědecké rady fakulty ►►►

VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

 

 • vedoucí studijního oddělení
 • přijímací řízení (►►►)
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí