Informace k Úvodnímu dni do bakalářského studia a zápisům studentů 1. ročníku

14. 9. 2021
V pátek 17. 9. 2021 se uskuteční Úvodní den do studia pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na AF MENDELU a zápis bakalářských studentů přijatých v rámci 2. kola a omluvených v rámci 1. kola přijímacího řízení. Program Úvodů se odehraje v budově Q, učebnách Q 01 a Q 02. Zápisy se konají v budově C.
 • Rozdělení do skupin je podle specializací a dle přijetí v rámci 1. a 2. kola přijímacího řízení.
 • Harmonogram studijního oddělení a rozdělení podle specializací je nutné respektovat z důvodu platných hygienických opatření a stanovených počtů studentů v posluchárnách.
 • Po celou dobu přítomnosti v budovách univerzity je nutné mít nasazený respirátor s minimální ochranou FFP2 nebo KN95.
 • Dostavte se v přesně stanovenou hodinu.
 • Prezentované materiály naleznete zde https://af.mendelu.cz/studuji/navody-uis 


8:30-10:00 
1. skupina | Přijatí v rámci 2. kola přijímacího řízení a omluvení, dodatečné dodání maturitního vysvědčení a zatím nezapsáni do studia (prezenční)

Q 01 Všichni přijatí uchazeči v rámci 2. kola přijímacího řízení

Q 02 Specializace Zemědělské inženýrství v kombinované formě studia | uchazeči, kteří dodatečně dodají maturitní vysvědčení a nejsou zatím zapsaní do studia

 • 8:30 Úvodní slovo děkana
 • 8:40 Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
 • 9:00 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 9:30 Informace o UIS, systémová integrátorka fakulty
 • 10:00 Ukončení

Po ukončení programu:

 • skupina, která má zápis do studia podle pozvánky v 10.30 h, posluchárny C01 a C02, následné fotografování na ISIC kartu
 • skupina, která má zápis do studia ve 13 hodin, posluchárny C01 a C02, od 10–11h fotografování na ISIC kartu, budova A, suterén proti informačnímu centru
 • těmto uchazečům bude ISIC karta nebo karta studenta předána po zhotovení v termínu daném studijním oddělením
 • studenti kombinované formy po ukončení programu Úvodního dne a zápisu v rámci 2. kola pokračují ve výuce, která bude zahájena v 13:00 h dle stanoveného rozvrhu v posluchárně A31

 

10:30-12:30
2. skupina | Přijatí v rámci 1. kola přijímacího řízení a po odvolání a již zapsaní do studia

Q 01 Specializace Agroekologie | Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Voda v agroekosystému | Odpadové hospodářství | Provoz techniky | Technické znalectví a oceňování | Profesní zemědělství | Agrobyznys | Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia | Molekulární biologie a biotechnologie

 • 10:30 Předání ISIC karet studenta po předložení občanského průkazu
 • 11:00 Úvodní slovo děkana
 • 11:10 Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
 • 11:30 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 12:00 Informace o UIS, systémová integrátorka fakulty
 • 12:30 Ukončení

 

13:00-15:00
3. skupina | Přijatí v rámci 1. kola přijímacího řízení a po odvolání a již zapsaní do studia

Q 01 Specializace Fytotechnika | Rostlinolékařství | Technologie potravin | Rybářství | Zootechnika

 • 13:00 Předání ISIC karet studenta po předložení občanského průkazu
 • 13:30 Úvodní slovo děkana
 • 13:40 Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace
 • 14:00 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 14:30 Informace o UIS, systémová integrátorka fakulty
 • 15:00 Ukončení

 

Studijní oddělení AF MENDELU bude po dobu celého dne UZAVŘENO.
Využijte možnosti e-potvrzení, návod a další aktuální informace najdete na af.mendelu.cz/chci-studovat

 

INFORMACE K ÚVODNÍMU DNI KE STAŽENÍ: ZDE.

INFORMACE K ZÁPISŮM DO STUDIA PŘIJATÝCH V RÁMCI 2. KOLA A OMLUVENÝCH V RÁMCI 1. KOLA: ZDE.

Více aktualit

Všechny aktuality