Chci studovat

Bakalářské studium

Chci studovat

Navazující magisterské studium

Chci studovat

Doktorské studium

 

 


Výsledky přijímacího řízení:

 


Aktuálně si můžete podat přihlášku ke studiu

 

 

 

E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky 

 


Adresa, kam poslat přihlášku:

 

Studijní oddělení Agronomické fakulty MENDELU
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno, Česká republika

Obálku označte slovem "PŘIHLÁŠKA"

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami můžete také vhodit do schránky Agronomické fakulty MENDELU, která je umístěna "u hlavní vrátnice" univerzity z ulice Zemědělská. 

Termín pro podání přihlášek v rámci 2. kola do bakalářského a navazujícího magisterského studia je do 23.8.2021.

Podání přihlášky ale prosím neodkládejte na poslední chvíli. Doručené přihlášky průběžně zpracováváme a Vy můžete sledovat stav elektronicky v systému.

 

Schránka


Nejčastější otázky a odpovědi související s přijímacím řízením, studiem a životem na fakultě

 

 

Prostupnost bakalářských a magisterských studijních programů

 

 

Doprava do kampusu

 

  • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
  • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
  • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
  • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská

mapa areálu

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí