Chci studovat

Bakalářské studium

Chci studovat

Navazující magisterské studium

Chci studovat

Doktorské studium

 

 


Aktuálně si můžete podat přihlášku ke studiu:

 

 

 
 

 

Návod pro vyplnění přihlášky

 

Nejčastější otázky a odpovědi související s přijímacím řízením, studiem a životem na fakultě

 

Adresa, kam poslat přihlášku

 

Studijní oddělení Agronomické fakulty MENDELU
Zemědělská 1665/1,
613 00 Brno, Česká republika

Obálku označte slovem "PŘIHLÁŠKA"

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami můžete také vhodit do schránky Agronomické fakulty MENDELU, která je umístěna "u hlavní vrátnice" univerzity z ulice Zemědělská. Termín pro podání přihlášek do bakalářského nebo navazujícího magisterského studia byl prodloužen do 15. 4. 2021. Podání přihlášky ale prosím neodkládejte na poslední chvíli. Doručené přihlášky průběžně zpracováváme a Vy můžete sledovat stav elektronicky v systému. 

Schránka


Prostupnost bakalářských a magisterských studijních programů

Prostupnost studijních programů


Doprava do kampusu

 

  • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
  • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
  • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
  • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská

mapa areálu