Nabídka oborů a kontakt na studijní referentky

Chci studovat

Bakalářské studium

Chci studovat

Navazující magisterské studium

Chci studovat

Doktorské studium

 

 


Aktuálně si můžete podat přihlášku ke studiu:

 

 

 
 

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Aktuálně jsou zveřejněny výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 

Vážení uchazeči,

výsledky o přijetí do 1. ročníku bakalářského studia  na Agronomickou fakultu MENDELU byly zveřejněny pod rodným číslem uchazeče na https://is.mendelu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl

Na webových stránkách fakulty pod odkazem https://af.mendelu.cz/30919-chci-studovat-bc naleznete podrobnější informace k zápisům ke studiu. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

Výsledky o přijetí do 1. ročníku navazujícího magisterského studia  na Agronomickou fakultu MENDELU byly zveřejněny pod rodným číslem uchazeče na https://is.mendelu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl

Na webových stránkách fakulty pod odkazem https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr naleznete podrobnější informace k zápisům ke studiu. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.


Adresa, kam poslat přihlášku

 

Studijní oddělení Agronomické fakulty MENDELU
Zemědělská 1665/1,
613 00 Brno, Česká republika

 

Obálku označte slovem "PŘIHLÁŠKA"


Doprava do kampusu

 

  • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
  • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
  • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
  • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská

mapa areálu

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí