Nabídka oborů a kontakt na studijní referentky

Chci studovat

Bakalářské studium

Chci studovat

Navazující magisterské studium

Chci studovat

Doktorské studium

 

 


Aktuálně si můžete podat přihlášku ke studiu:

 

Prázdninový provoz od 3. 8. 2020 na studijním oddělení AF MENDELU

Upozorňujeme na změnu úředních hodin v měsíci srpnu 2020.

Informace pro uchazeče:

Termín podávání přihlášek do navazujícího magisterského studia v rámci druhého kola je do 31. 7. 2020.

Termín podávání přihlášek do bakalářského studia v rámci druhého kola je do 24. 8. 2020.

Přihlášky ke studiu se všemi přílohami ke studiu vhazujte do schránky v budově C před vstupem na studijní oddělení děkanátu u dveří paní Kališové. Přihlášku je také možné vhodit do schránky u vstupu do areálu univerzity, schránka je označena názvem Agronomické fakulty.

V době od 3. 8. do 14. 8. 2020 bude studijní oddělení uzavřeno.

V době od 17. 8. do 31. 8. 2020 budou úřední hodiny pouze ve středu 19. 8. a 26. 8. 2020 od 9.00–11.00, 13.00–14.00 hodin.

Mimo stanovené termíny je možné dohodnout si návštěvu studijního oddělení se studijní referentkou e-mailem nebo telefonicky.                                                                                               

Žádáme uchazeče, aby při vstupu do budovy a na studijní oddělení dodržovali platná hygienická opatření v ČR.

Sledujte aktuální informace o podmínkách přijímacího řízení na webových stránkách fakulty pod odkazem: CHCI STUDOVAT 

 

 
 

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Aktuálně jsou zveřejněny výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 

Vážení uchazeči,

výsledky o přijetí po odvolání do 1. ročníku bakalářského studia  na Agronomickou fakultu MENDELU byly zveřejněny pod rodným číslem uchazeče na https://is.mendelu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl

Na webových stránkách fakulty pod odkazem https://af.mendelu.cz/30919-chci-studovat-bc naleznete podrobnější informace k zápisům ke studiu. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

Výsledky o přijetí po odvolání do 1. ročníku navazujícího magisterského studia  na Agronomickou fakultu MENDELU byly zveřejněny pod rodným číslem uchazeče na https://is.mendelu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl

Na webových stránkách fakulty pod odkazem https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr naleznete podrobnější informace k zápisům ke studiu. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.


Adresa, kam poslat přihlášku

 

Studijní oddělení Agronomické fakulty MENDELU
Zemědělská 1665/1,
613 00 Brno, Česká republika

 

Obálku označte slovem "PŘIHLÁŠKA"


Doprava do kampusu

 

  • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
  • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
  • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
  • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská

mapa areálu

AgroContact | s námi porostete