Informace k Úvodnímu dni a zápisům do studia přijatých v rámci 2. kola a omluvených v rámci 1. kola

 

Úvodní den do Bc. studia

 


Zápisy do studia přijatých v rámci 2. kola a omluvených v rámci 1. kola

 

 


 

Harmonogram výuky studentů 1. ročníku specializace Zemědělské inženýrství v kombinované formě studia

 

 • rozvrh bude v UIS zveřejněn po zápisu do studia
 • upozorňujeme přijaté uchazeče na harmonogram ZDE

 

Informace mohou být aktualizovány

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářského studia

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do bakalářského studia

 

 

Informace budou průběžně doplňovány

Zápisy přijatých uchazečů Bc. studia

 

 


Co si připravit doma před zápisem:

 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta, který bude předán na úvodu do studia (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let. Držitel již dříve vydané a stále platné ISIC karty MENDELU pro prezenční formu studia nemusí zakládat novou kartu,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta MENDELU pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat novou kartu, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu),
 • upozorňujeme, že další požadavek na výrobu karty bude možný až po nástupu do studia prostřednictvím aplikace Objednávky v univerzitním informačním systému.

Co si nezapomenout vzít na zápis:

 • respirátor s minimální ochranou FFP2 či KN95 (nasazený po celou dobu zápisu a pohybu v budovách univerzity),
 • čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • psací potřeby,
 • tiskopisy, které student potřebuje potvrdit – průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky pro Bc. studium


Jak získám přístupové údaje do Univerzitního informačního systému (UIS)?

 

 • Den po zápisu do studia se znovu přihlásíte do Vaší e-přihlášky a hned v první tabulce najdete přihlašovací jméno a heslo do Univerzitního informačního systému (dále jen „UIS“). 
 • Zobrazí se Vám informace, že již proběhl zápis do studia a tabulka s přihlašovacím jménem a heslem. Vedle přihlašovacího hesla se zobrazí šipka, pomocí které provedete Vaše první přihlášení do UIS.

 

Univerzitní informační systém (UIS)

 • Adresa univerzitního informačního systému (UIS), kam se budete těmito nově získanými přístupovými údaji přihlašovat je: https://is.mendelu.cz.
 • Přihlašovací údaje si pečlivě uschovejte, budete je mnohokrát během studia potřebovat.
 • Podrobné školení Univerzitního informačního systému (UIS) proběhne během Úvodu do studia.
AgroContact | s námi porostete