Aktuality

 

 Harmonogram AR 2021/2022

 

 • 13.12.2021 - 26.1.2022
  • 1. kolo VŘ na studijní pobyty Erasmus+ 2022/23 (LS i ZS)
  • 2. kolo VŘ na praktické stáže Erasmus+ 2021/22
 • 14. - 25.2.2022  - jazykové přezkoušení
 • 7.3.2022 - zveřejnění výsledků VŘ
 • duben/květen 2022 - informativní schůzka pro studenty
 • 2. - 20.5.2022 - 2. kolo VŘ na studijní pobyty Erasmus+ 2022/23 (LS)
 • 30.5. - 10.6.2022 - jazykové přezkoušení
 • 20.6.2022 - zveřejnění výsledků VŘ
 • říjen 2022 - informativní schůzka pro studenty

 

Více informací pro výjezdy v rámci programu Erasmus+:

 

Více informací pro výjezdy v rámci bilaterálních dohod

 

Přihlášky na stáže v programu Erasmus + můžete i s přílohami podávat přes kontaktní centrum v UIS.

Ostatní přihlášky s požadovanými dokumenty odevzdávejte na studijním oddělení AF u Hany Kališové.

 

Obecné informace

 

 

Program Erasmus+

 

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

 Další informace:

 • Seznam partnerských univerzit pro AF je dostupný na stránkách s informacemi pro studenty, konkrétně zde.
 • Seznam všech partnerských institucí za celou Mendelovu univerzitu naleznete na stránkách univerzity.
 • Výběrové řízení bývá vyhlášeno jednou ročně, většinou probíhá v měsíci dubnu.

 

Program CEEPUS

 

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Další informace:

 

Zahraniční hosté na ústavech

 

 

 

Studijní referentka pro mezinárodní vztahy

 

Hana Kališová – referentka pro mezinárodní vztahy a praxe
 • agenda zahraniční spolupráce, studijní pobyty, stáže
 • proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Ing. Daniel Falta, Ph.D. , konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí