Aktuality

 

Výběrové řízení na studijní pobyty a stáže v programu Erasmus+ a bilaterálních dohod

 

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty praktické stáže v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních dohod.

Přihlásit se můžete v termínu 14. 12.2020 – 27. 1. 2021

Jazykové přezkoušení proběhne  15. 2. – 26. 2. 2021.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 8. 3. 2021.

 

Více informací pro výjezdy v rámci programu Erasmus+:

studijní pobyty: https://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus 

stáže: https://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus

 

Více informací pro výjezdy v rámci bilaterálních dohod

studijní pobyty: https://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility

stáže: https://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/29487-bilateralni-dohody

 

Přihlášky na stáže v programu Erasmus + můžete i s přílohami podávat přes kontaktní centrum v UIS do 27.1.2021

Ostatní přihlášky s požadovanými dokumenty odevzdávejte na studijním oddělení AF u Hany Kališové do 27.1.2021.

 

Obecné informace

 


Program Erasmus+

 

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

 Další informace:

  • Seznam partnerských univerzit pro AF je dostupný na stránkách s informacemi pro studenty, konkrétně zde. Seznam všech partnerských institucí za celou Mendelovu univerzitu naleznete na stránkách univerzity
  • Výběrové řízení bývá vyhlášeno jednou ročně, většinou probíhá v měsíci dubnu.

 Program CEEPUS

 

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Další informace:


Zahraniční hosté na ústavech

 

Pokud je na ústavu přijata zahraniční návštěva na vícedenní pobyt, vyplňte prosím tento formulář pro zapsání osoby do přijíždějících osob. Děkujeme.


Hana Kališová – referentka pro mezinárodní vztahy a praxe
  • agenda zahraniční spolupráce, studijní pobyty, stáže
  • proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Ing. Daniel Falta, Ph.D. , konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete