Aktuality

 

Višehradský fond aktuálně vypsal grantové výzvy pro mobility grantového schématu Visegradské čtyřky.

Výzva mobilit je určena na stipendijní pobyty na zahraničních univerzitách Visegradského prostoru. O stipendia mohou žádat studenti v magisterských a doktorských programech, včetně výzkumníků ze všech vědeckých disciplín. 

Žadatelé mohou být občané Visegradských států a mohou se ucházet o studijní pobyt na jakékoli akreditované univerzitě či institutu ve V4 a v zemích východního partnerství a západních zemí Balkánu.

Žadatelé mohou žádat o podporu v délce 1 až 2 semestrů v případě doktorského studia a až 4 semestrů v případě magisterského studia. Podpora je formou jedné vyplacené částky příjímací univerzitě ve výši 1,500 EUR za semestr a částkou 2,300 EUR pro žadatele za semestr. 

Termín odevzdávání žádostí bude 15. března 2020 ve 12h. SEČ

Podrobnosti zde: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply

 

 Mobility studentů s akademickými pracovníky

Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů, získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

http://www.omvi.mendelu.cz//vyukovy-pobyt/31624-vyjezd-s-akademikem

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.2020

Dlouhodobé stáže studentů doktorských studijních programů 

Podpora mezinárodní mobility doktorských studentů, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů.

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.2020

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy

Konferenční stipendium pro Ph.D. studenty

Podpora krátkodobých Ph.D. zahraničních výjezdů v rámci EU na konference a vědecká sympozia, resp. zvyšování kvality vzdělávacího procesu, zlepšení kvality vědeckých výsledků doktorských studentů, navázání doktorandů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

Stipendijní program je vyhlášen 1.1. - 31.3.2020

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy

Obecné informace

 


Program Erasmus+

 

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

 Další informace:

  • Seznam partnerských univerzit pro AF je dostupný na stránkách s informacemi pro studenty, konkrétně zde. Seznam všech partnerských institucí za celou Mendelovu univerzitu naleznete na stránkách univerzity
  • Výběrové řízení bývá vyhlášeno jednou ročně, většinou probíhá v měsíci dubnu.

 Program CEEPUS

 

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Další informace:


Zahraniční hosté na ústavech

 

Pokud je na ústavu přijata zahraniční návštěva na vícedenní pobyt, vyplňte prosím tento formulář pro zapsání osoby do přijíždějících osob. Děkujeme.


Hana Kališová – referentka pro mezinárodní vztahy a praxe
  • agenda zahraniční spolupráce, studijní pobyty, stáže
  • proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Ing. Daniel Falta, Ph.D. , konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí