• studijní referentka pro praxe navazujícího magisterského studia ►►►
 • stipendia prospěchová, sociální, mimořádná a ubytovací ►►►
 • studijní referentka pro zahraničí ►►►
 • studijní referentka pro praxe bakalářského studia ►►►
 • studijní referentka pro akreditace a studijní plány ►►►
 • studijní referentka pro státní doktorské zkoušky a obhajoby ►►►
 • studijní referentka pro obory bakalářskeho studia:  Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Rostlinolékařství, Zootechnika (přihlášky ke studiu a studijní agenda) ►►►
 • studijní referentka pro všechny obory navazujícího magisterského studia (přihlášky ke studiu a studijní agenda) ►►►
 • studijní referentka pro obory bakalářskeho studia: Agrobyznys, Agroekologie, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy a ochrana půdy,  Provoz techniky, Všeobecné zemědělství (přihlášky ke studiu a studijní agenda) ►►►
 • studijní referentka pro doktorské studium ►►►
 • přijímací řízení ►►►
 • vedoucí studijního oddělení
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí