Registrace na LS, ak. rok 2022/2023

 • 2. 12. až 18. 12. 2022.
 • UIS → viz Portál studenta.
 • V období registrace projevuješ zájem o studium povinně volitelných a volitelných předmětů v následujícím období.
 • Tvoje registrace slouží jako podklad pro tvorbu rozvrhu a rezervace místa k zápisu do daného předmětu. Pokud si předmět zaregistruješ, získáváš právo jej studovat.
 • Registrace povinných předmětů daného programu a specializace je připravena podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty se v registraci zobrazí až po vstupu do aplikace Registrace v UIS.
 • Pořadí v registracích u povinných předmětů je stanoveno abecedně a registrují se automaticky.
 • U povinně volitelných a volitelných předmětů se pořadí určuje podle toho, kolikátý si předmět zaregistruješ.
 • Příčinou může být prerekvizita předmětu, tj. předmět lze studovat v návaznosti na předmět jiný. Informace o prerekvizitách najdeš v sylabu předmětu. Pokud takovou potřebnou prerekvizitu zjistíš a tuto podmínku nesplňuješ, lze v sekci registrací zaslat žádost přímo garantovi předmětu o výjimku a registraci daného předmětu.
 • Poukázky slouží k omezení počtu předmětů, které si student může během svého studia zaregistrovat. Toto omezení má zpřesnit plánování výuky a rozvrhů pro další období.
 • Pozor na nedostatek registračních poukázek ponechaných pro další období. Jejich počet je odvozen od délky studia a představuje 1,2 násobek nutného počtu kreditů. Nedostatek poukázek může v dalších obdobích studentovi bránit v provedení registrace a případně znamenat i konec jeho studia.
 • Upozorňujeme, že registrační poukázky se odečítají také uznáváním předmětů a předregistrací povinného plánu studia integrátorem. Neodečítají se při opakovaném zápisu nesplněného předmětu.
 • Aktuální výši svých registračních poukázek můžeš nalézt v aplikaci Informace o mém studiu.