Státní závěrečné zkoušky Bc. studia

Kdy: 6. – 9. 6. 2022

Informace o termínů SZZ budou zveřejněny 10 dnů předem v UIS (den zveřejnění a den státnice se nepočítá).

 • Student komunikuje s tajemníkem státnicové komise a je informován o:
  • termínu, hodině i místě konání SZZ,
  • průběhu konání SZZ.
  • potřebě zpracovat opravný list k závěrečné práci: 
   • Student opravný list vkládá do UIS bez podpisu a současně student studijní referentce odevzdává 2x opravný list s podpisem studenta.
   • Jestliže nebude bezprostředně po SZZ zadán opravný list v UIS a odevzdán studijní referentce, nelze ukončit studium a vytisknout diplom.
   • Formulář ke stažení ZDE.
 • Potvrzení o ukončení studia bude předáno v den promoce.
  • Jestliže se nebudeš chtít promoce zúčastnit, předání diplomu a potvrzení o ukončení studia je možné dohodnout s referentkou daného oboru předem e-mailem.
  • Předání je možné nejdříve v týdnu od 18. – 22. 7. 2022.
 • informace o přijetí do NMgr. studia a termínech zápisů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty  – ZDE
 • informace o možnosti podání přihlášky do NMgr. studia v rámci druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny – ZDE 
 • neruš hned po státnici číslo účtu, které máš evidováno v UIS z důvodu výplat stipendií (za cenu děkana, pochvalné uznání děkana, ubytovací apod.),
 • vyčerpej peníze vložené na ISIC,
 • vypořádej závazky s knihovnou – informace knihovny ZDE
 • vypořádej případné finanční závazky vůči univerzitě (např. za poplatek za další studium),
 • nezapomeň po ukončení studia oznámit změnu na zdravotní pojišťovnu,
 • nepoužívej po ukončení studia studentskou slevu na MHD v Brně.

Studijní oddělení přeje všem studentům hodně úspěchů u státnic i v dalším životě.