Navazující magisterské studium

 

 • studuj po SBZ
 • přijímací zkouška
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Aktuální informace o změně podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2021/2022

Důležitá informace, prosím čtěte pozorně a řiďte se uvedenými pokyny!

 • V souvislosti s opatřeními na omezení šíření nákazy COVID-19 doplnila Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně dokument „Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2021/2022“.

  Do § 6 bude nově vložen odstavec (7) ve znění:
  (7) Děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k navazujícímu magisterskému studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia.

 • Schválený návrh na změnu podmínek přijímacího řízení naleznete zde.
 • Upozorňujeme také všechny uchazeče, že vzhledem k prodloužení termínu podávání přihlášek do 15. 4. 2021, budou termíny rozhodnutí a zápisů do studia upraveny a změny průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

Informace pro uchazeče, aktuální studenty AF:

 • Průměrný prospěch bakalářského studia na AF MENDELU bude vygenerován z UIS a bude převeden na body,
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
 • není nutné dokládat další dokumenty.

Informace pro uchazeče, absolventy AF:

 • Průměrný prospěch předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU, uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7, bude převeden na body,
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
 • není nutné dokládat další dokumenty, chybějící dokument „Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 vytiskne z UIS studijní referentka.

Informace pro uchazeče z jiných škol, fakult MENDELU:

 • Přihlášku jsem již odeslal/a poštou či jiným způsobem doručil/a na studijní oddělení:
  • Nejpozději do 21. 4. 2021 zašlete „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7:
   • Pokud si můžete vytisknout dokument ze systému univerzity sám/sama, nemusí být dokument potvrzen studijním oddělením vysoké školy,
   • je nutné, aby na dokumentu byl uveden studijní průměr předcházejícího bakalářského studia,
   • neposílejte kopie dodatku k diplomu,
   • soubor nebo scan zašlete ve formátu pdf, prosím neposílejte jako fotografie, které by nemusely z důvodu velikosti souboru být doručeny,
   • pro lepší orientaci prosím označte předmět e-mailu V7+obor, na který si podáváte přihlášku,
   • alena.martauzova@mendelu.cz – e-mail studijní referentky Bc. Aleny Martauzové, na který dokument budete posílat,
  • doložení dokumentu “Přehled o výsledku studia“ nahrazuje účast u přijímací zkoušky,
  • průměrný prospěch  bakalářského studia uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 bude převeden na body,
  • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
  • jestliže nebude požadovaný dokument doložen do stanoveného termínu, bude přijímací řízení na AF MENDELU zastaveno,
  • speciální dotazy k přijímacímu řízení případně odpoví studijní referentka navazujícího magisterského studia Bc. Martina Sobolová – martina.sobolova@mendelu.cz,
 • Přihlášku budu teprve odesílat poštou či jiným způsobem doručím na studijní oddělení:
  • Současně s vytištěnou a podepsanou přihláškou ke studiu do 15. 4. 2021 zašlete „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7:
   • Pokud si můžete vytisknout dokument ze systému univerzity sám/sama, nemusí být dokument potvrzen studijním oddělením vysoké školy,
   • neposílejte kopie dodatku k diplomu,
   • je nutné, aby na dokumentu byl uveden studijní průměr předcházejícího bakalářského studia,
  • doložení dokumentu “Přehled o výsledku studia“ nahrazuje účast u přijímací zkoušky,
  • průměrný prospěch bakalářského studia uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 bude převeden na body,
  • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
  • jestliže nebude požadovaný dokument doložen do stanoveného termínu, bude přijímací řízení na AF MENDELU zastaveno,
  • speciální dotazy k přijímacímu řízení případně odpoví studijní referentka navazujícího magisterského studia Bc. Martina Sobolová – martina.sobolova@mendelu.cz.

Aktuální informace k podání přihlášky do navazujícího magisterského studia:

 • Termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia byl prodloužen do 15. 4. 2021.
 • Podání přihlášky prosím neodkládejte, doručené přihlášky zpracováváme. Chceme se tímto vyvarovat náporu podávání přihlášek „na poslední chvíli“.
 • Se studijními referentkami daných programů a specializací (rozdělení níže) komunikujte e-mailem.

Chci odevzdat kompletní přihlášku do navazujícího magisterského studia:

 • Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE!
  • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
  • Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
  • Stávající studenti AF současně s přihláškou podávají „Žádost o prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku do NMgr. studia“, žádost naleznete níže v sekci Formuláře.
  • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
  • Přihlášku s žádostí zasílejte poštou, podle uvážení obyčejně.
  • Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.

 • Neposílejte studijní referentce e-mailem scan přihlášky ani žádosti.

Podrobné informace k podání přihlášky, další informace pro uchazeče mimo ČR naleznete níže v sekci Dokumenty.


Nabídka programů a specializací navazujícího magisterského studia

 

(K) - studium v kombinované formě


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu:

 

Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému), Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia, Profesní zemědělství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia, specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia)

Bc. Martina Sobolová – studijní referentka pro NMgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

Fytotechnika, Krmivářství, Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů), Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka), Rostlinolékařství, Rybářství a hydrobiologie, Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)

Ing. Soňa Vašíčková, BA– studijní referentka pro NMgr. studium
 • tel: bude doplněn, e-mail: sona.vasickova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

Upozorňujeme všechny uchazeče, že vzhledem k prodloužení termínu podávání přihlášek do 15. 4. 2021, budou termíny rozhodnutí a zápisů do studia upraveny a změny průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

Termín podání přihlášek ke studiu 15. 4. 2021 (posun z 31. 3. 2021)
Stanovení horní hranice průměrného prospěchu Bc. studia bude upřesněno
Přijímací zkoušky do NMgr. studia – zrušeny

Změna

 • děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k NMgr. studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia,
 • čtěte pokyny – Aktuální informace o změně Podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2021/2022,
 • https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr
Zaslání dokumentu „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7 – týká se všech uchazečů, studentů z jiných univerzit, jiných fakult MENDELU do 21. 4. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium bude upřesněno
Zápisy aktuálních studentů AF přijatých do NMgr. studia 7.–16. 7. 2021, bude upřesněno
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit do NMgr. studia 7.–16. 7. 2021, bude upřesněno
Zápisy uchazečů přijatých na odvolání do NMgr. studia bude upřesněno

Dokumenty


Formuláře