Navazující magisterské studium

 

  • studuj po SBZ
  • přijímací zkouška
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Nabídka oborů navazujícího magisterského studia

Agrobyznys
Agroekologie
Automobilová doprava
Biotechnologie rostlin
Ekotrofologie
Fytotechnika
Chov koní a agroturistika
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
Krmivářství
Provoz techniky
Rostlinolékařství
Rozvoj venkova
Rybářství a hydrobiologie
Technologie a management odpadů
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Živočišné biotechnologie
Zootechnika

 


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky

 

Bc. Martina Sobolová- studijní referentka pro N-Mgr. studium
  • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 31. 3. 2020
Stanovení horní hranice průměrného prospěchu Bc. studia bude upřesněno
Přijímací zkoušky do NMgr. studia 19. 5. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium bude upřesněno
Zápisy aktuálních studentů AF přijatých do NMgr. studia 18. – 19. 6. 2020
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit do NMgr. studia 7. -15. 7. 2020
Zápisy uchazečů přijatých na odvolání do NMgr. studia bude upřesněno

Dokumenty

 


Formuláře

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

pondělí 9:45 - 12:00
úterý 9:45 - 11:30 a 12:45 - 14:00
středa 9:45 - 12:00
čtvrtek 9:45 - 12:00

 

Prostupnost Bc. a NMgr. oborů (pro studenty, kteří končí bakalářské studium v ak. roce 2019/2020)

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí