Navazující magisterské studium

 

 • studuj po SBZ
 • přijímací zkouška
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky NMgr. studia

 

Nabídka programů a specializací navazujícího magisterského studia

 


Aktuální informace o změně podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2021/2022

Důležitá informace, prosím čtěte pozorně a řiďte se uvedenými pokyny!

 • V souvislosti s opatřeními na omezení šíření nákazy COVID-19 doplnila Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně dokument „Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2021/2022“.

  Do § 6 bude nově vložen odstavec (7) ve znění:
  (7) Děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k navazujícímu magisterskému studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia.

 • Schválený návrh na změnu podmínek přijímacího řízení naleznete zde.
 • Upozorňujeme také všechny uchazeče, že vzhledem k prodloužení termínu podávání přihlášek do 30. 4. 2021, budou termíny rozhodnutí a zápisů do studia upraveny a změny průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

Informace pro uchazeče, aktuální studenty AF:

 • Průměrný prospěch bakalářského studia na AF MENDELU bude vygenerován z UIS a bude převeden na body,
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
 • není nutné dokládat další dokumenty.

Informace pro uchazeče, absolventy AF:

 • Průměrný prospěch předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU, uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7, bude převeden na body,
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
 • není nutné dokládat další dokumenty, chybějící dokument „Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 vytiskne z UIS studijní referentka.

Informace pro uchazeče z jiných škol, fakult MENDELU:

 • Přihlášku jsem již odeslal/a poštou či jiným způsobem doručil/a na studijní oddělení:
  • Nejpozději do 21. 4. 2021 zašlete „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7:
   • Pokud si můžete vytisknout dokument ze systému univerzity sám/sama, nemusí být dokument potvrzen studijním oddělením vysoké školy,
   • je nutné, aby na dokumentu byl uveden studijní průměr předcházejícího bakalářského studia,
   • neposílejte kopie dodatku k diplomu,
   • soubor nebo scan zašlete ve formátu pdf, prosím neposílejte jako fotografie, které by nemusely z důvodu velikosti souboru být doručeny,
   • pro lepší orientaci prosím označte předmět e-mailu V7+obor, na který si podáváte přihlášku,
   • alena.martauzova@mendelu.cz – e-mail studijní referentky Bc. Aleny Martauzové, na který dokument budete posílat,
  • doložení dokumentu “Přehled o výsledku studia“ nahrazuje účast u přijímací zkoušky,
  • průměrný prospěch bakalářského studia uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 bude převeden na body,
  • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
  • jestliže nebude požadovaný dokument doložen do stanoveného termínu, bude přijímací řízení na AF MENDELU zastaveno,
  • speciální dotazy k přijímacímu řízení případně odpoví studijní referentka navazujícího magisterského studia Bc. Martina Sobolová – martina.sobolova@mendelu.cz,
 • Přihlášku budu teprve odesílat poštou či jiným způsobem doručím na studijní oddělení:
  • Současně s vytištěnou a podepsanou přihláškou ke studiu do 30. 4. 2021 zašlete „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7:
   • Pokud si můžete vytisknout dokument ze systému univerzity sám/sama, nemusí být dokument potvrzen studijním oddělením vysoké školy,
   • neposílejte kopie dodatku k diplomu,
   • je nutné, aby na dokumentu byl uveden studijní průměr předcházejícího bakalářského studia,
  • doložení dokumentu “Přehled o výsledku studia“ nahrazuje účast u přijímací zkoušky,
  • průměrný prospěch bakalářského studia uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 bude převeden na body,
  • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia,
  • jestliže nebude požadovaný dokument doložen do stanoveného termínu, bude přijímací řízení na AF MENDELU zastaveno,
  • speciální dotazy k přijímacímu řízení případně odpoví studijní referentka navazujícího magisterského studia Bc. Martina Sobolová – martina.sobolova@mendelu.cz.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

 


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

 

 

Informace budou průběžně doplňovány

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Termín podání přihlášek ke studiu byl prodloužen do 30. 4. 2021
Přijímací zkoušky do NMgr. studia – zrušeny

Změna

 • děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k NMgr. studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia,
 • čtěte pokyny – Aktuální informace o změně Podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2021/2022,
 • https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr
Zaslání dokumentu „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7 – týká se všech uchazečů, studentů z jiných univerzit, jiných fakult MENDELU do 21. 4. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení 19. 5. 2021
Zápisy aktuálních studentů AF 8. – 9. 7. 2021 - viz informace pro budoucí prváky NMgr. studia
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit 7. 7. 2021
Zápisy přijatých uchazečů do programu Zemědělská specializace, oboru Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia 15.7.2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení po přezkoumání rozhodnutí 20. 7. 2021
Zápisy přijatých uchazečů po přezkoumání rozhodnutí 3. 9. 2021- viz informace pro budoucí prváky NMgr. studia

 


2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

 

Termín podání přihlášek ke studiu v rámci 2. kola od 14. 6. 2021 do 23. 8. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení začátek září, bude upřesněno
Zápisy přijatých uchazečů 17. 9. 2021, bude upřesněno

 

Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení pro navazující magisterské studium na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2021/2022

 

Nabídka studijních programů a specializací pro 2. kolo přijímacího řízení pro NMgr. studium:

Studijní program

Specializace

Agroekologie Agroekologie
Voda v agroekosystému
Fytotechnika -
Molekulární biologie a biotechnologie Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
Odpadové hospodářství (v prezenční i kombinované formě studia) -
Potravinářství a výživa člověka Technologie potravin
Profesní zemědělství -
Provoz techniky -
Rostlinolékařství -
Rybářství a hydrobiologie -
Technické znalectví a oceňování -
Zemědělské inženýrství Agrobyznys
Zemědělské inženýrství (v prezenční formě studia)
Zootechnika Chov koní a agroturistika
Zemědělská specializace* Všeobecné zemědělství (v kombinované formě studia)

 


Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
 • Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 • Přihlášku se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
 • Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

Dokumenty, které je nutné poštou zaslat na studijní oddělení:

 • řádně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku,
 • přehled o výsledku studia“, tzv. V7; dokládají absolventi AF minulých let, uchazeči z jiných škol a fakult MENDELU,
 • úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu; uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají ověřenou kopii bakalářského diplomu a úředně ověřený překlad provedený soudním překladatelem,
 • uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání dosaženého bakalářského vzdělání v České republice (nostrifikace),
 • uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají doklad vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky pro NMgr. studium

 

 • Agroekologie(specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Fytotechnika
 • Krmivářství
 • Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů)
 • Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka)
 • Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia
 • Profesní zemědělství
 • Provoz techniky
 • Rostlinolékařství
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Technické znalectví a oceňování
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia, specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia)
 • Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)
Bc. Martina Sobolová – studijní referentka pro NMgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

Dokumenty pro NMgr. studium

AgroContact | s námi porostete