Navazující magisterské studium

 

  • studuj po SBZ
  • přijímací zkouška
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Nabídka programů a specializací navazujícího magisterského studia

 

(K) - studium v kombinované formě


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky

 

Bc. Martina Sobolová- studijní referentka pro N-Mgr. studium
  • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu 31.3. 2021
Stanovení horní hranice průměrného prospěchu Bc. studia bude stanoveno
Přijímací zkoušky do N-Mgr. studia 18.5. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro N-Mgr. studium bude stanoveno
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit do N-Mgr. studia 7.-16.7. 2021
Zápisy aktuálních studentů AF přijatých do NMgr. studia 17. – 18. 6. 2021, případně 7.- 17. 7. 2021, bude upřesněno

Dokumenty

 


Formuláře

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí