Navazující magisterské studium

 

 • studuj po SBZ
 • přijímací zkouška
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení, podání přihlášky do 31. 7. 2020, informace o zápisech do 1. ročníku:

 


Výsledky odvolacího řízení, informace o zápisech do 1. ročníku dne 27.8.2020:

 


Aktuální informace o změně podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 – platné i pro druhé kolo přijímacího řízení

 

Důležitá informace, prosím čtěte pozorně a řiďte se uvedenými pokyny!

 • V souvislosti s opatřeními na omezení šíření nákazy COVID - 19 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně doplnila dokument „Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021“
  Do § 6 bude nově vložen odstavec (5) ve znění:
  (5) Děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k navazujícímu magisterskému studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia

Informace pro uchazeče, aktuální studenty AF:

 • průměrný prospěch bakalářského studia na AF MENDELU bude vygenerován z UIS, bude převeden na body
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia
 • není nutné dokládat další dokumenty

Informace pro uchazeče, absolventy AF:

 • průměrný prospěch předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7, bude převeden na body
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia
 • není nutné dokládat další dokumenty, chybějící dokument „Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 vytiskne z UIS studijní referentka

Informace pro uchazeče z jiných škol, fakult MENDELU:

 • současně s přihláškou zašlete „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7:
  • pokud si můžete vytisknout dokument ze systému univerzity sám/sama, nemusí být dokument potvrzen studijním oddělením vysoké školy
 • doložení dokumentu “Přehled o výsledku studia“ nahrazuje účast u přijímací zkoušky
 • průměrný prospěch bakalářského studia uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 bude převeden na body
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia

Nabídka oborů navazujícího magisterského studia

Agrobyznys
Agroekologie
Automobilová doprava
Biotechnologie rostlin
Ekotrofologie
Fytotechnika
Chov koní a agroturistika
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
Krmivářství
Provoz techniky
Rostlinolékařství
Rozvoj venkova
Rybářství a hydrobiologie
Technologie a management odpadů
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Živočišné biotechnologie
Zootechnika

 


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky

 

Bc. Martina Sobolová- studijní referentka pro N-Mgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2020
Stanovení horní hranice průměrného prospěchu Bc. studia bude upřesněno
Přijímací zkoušky do NMgr. studia - zrušeny

Změna

-děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k NMgr. studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia

-čtěte pokyny - Aktuální informace o změně Podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2020/2021

-https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr

Zaslání dokumentu „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7 – týká se všech uchazečů, studentů z jiných univerzit, jiných fakult MENDELU do 11.5. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium 28.5.2020
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit do NMgr. studia
8.7. 2020
Zápisy aktuálních studentů AF přijatých do NMgr. studia 9. - 10.7. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium
20.7.2020
Zápisy uchazečů přijatých na odvolání do NMgr. studia 27.8. 2020
Termín podání přihlášek do NMgr. studia v rámci druhého kola do 31.7.2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium v rámci druhého kola bude upřesněno
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých v rámci druhého kola 27.8.2020

Dokumenty

 


Formuláře

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí