Navazující magisterské studium

 

 • studuj po SBZ
 • přijímací zkouška
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky NMgr. studia

 

Nabídka programů a specializací navazujícího magisterského studia ZDE

 

!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE !!!

 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia

 

 

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 

Termín podání přihlášek ke studiu Termín prodloužen do 15.4.2022 (31. 3. 2022)
Přijímací zkoušky do NMgr. studia 17. 5. 2022
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení 27. 4. 2022
Zápisy aktuálních studentů AF 11. – 15. 7. 2022 - viz informace pro budoucí prváky NMgr. studia
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit 11. 15. 7. 2022 - viz informace pro budoucí prváky NMgr. studia

 

Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny !

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
 • Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
 • Stávající studenti AF současně s přihláškou odevzdají - Žádost o prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku do NMgr. studia (jen pro končící studenty Bc. studia AF 2022, žádost je přílohou k přihlášce ke studiu)
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 • Přihlášku se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
 • Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky pro NMgr. studium

 

 

Bc. Martina Sobolová – studijní referentka pro NMgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova@mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

 • programy/specializace a programy/obory platné od ak. roku 2021/2022:
  • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
  • Fytotechnika
  • Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů)
  • Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia
  • Profesní zemědělství
  • Provoz techniky
  • Rostlinolékařství
  • Technické znalectví a oceňování
  • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční a kombinované formě studia)
Mgr. Martina Javorová – studijní referentka pro NMgr. studium
  • tel: +420 545 133 005, e-mail: martina.javorova@mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
  • proděkanka pro přijímací řízení doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

 • programy/specializace a programy/obory platné od ak. roku 2021/2022:
  • Krmivářství
  • Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka)
  • Rybářství a hydrobiologie
  • Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)

 

AgroContact | s námi porostete