Navazující magisterské studium

 

 • studuj po SBZ
 • přijímací zkouška
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky NMgr. studia

 

Nabídka programů a specializací navazujícího magisterského studia ZDE

 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia

 

 

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 31. 3. 2022
Přijímací zkoušky do NMgr. studia 17. 5. 2022
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení bude upřesněno
Zápisy aktuálních studentů AF 7. – 15. 7. 2022 - viz informace pro budoucí prváky NMgr. studia
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit 7. 15. 7. 2022 - viz informace pro budoucí prváky NMgr. studia

 

Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny !

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
 • Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
 • Stávající studenti AF současně s přihláškou v případě zájmu mohou doložit dokument - Žádost o prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku do NMgr. studia (jen pro končící studenty Bc. studia AF 2022, žádost je přílohou k přihlášce ke studiu)
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 • Přihlášku se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
 • Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky pro NMgr. studium

 

 • Agroekologie(specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Fytotechnika
 • Krmivářství
 • Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů)
 • Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka)
 • Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia
 • Profesní zemědělství
 • Provoz techniky
 • Rostlinolékařství
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Technické znalectví a oceňování
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia, specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia)
 • Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)
Bc. Martina Sobolová – studijní referentka pro NMgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí