Spuštěno podávání přihlášek do doktorského studia

25. 2. 2022
Zájemci o doktorské studium mohou do 9. 5. 2022 podávat přihlášky do přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023. V nabídce je dvanáct nově akreditovaných studijních programů.

Nově akreditovanými studijními programy jsou:

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie
 • Biologická chemie
 • Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Výživa a krmení zvířat
 • Obecná produkce rostlinná
 • Speciální produkce rostlinná
 • Obecná a speciální zootechnika

Přijímací zkoušky do doktorského studia jsou naplánované na 22. 6. 2022, zápisy přijatých uchazečů pak na 15. 9. 2022.

Podrobnosti na: https://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt.

Více aktualit

Všechny aktuality