Doktorské studium

 

 • Studuj po SZZ
 • Přijímací zkouška
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky Ph.D. studia

 

 

Nabídka oborů doktorského studia


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2021/2022 do 8. 2. 2021
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 15. 2. 2021
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 14. 6. 2021 (posun z 10. 5. 2021)
Přijímací zkoušky do doktorského studia 29. 6. 2021 (posun z 23. 6. 2021)
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro D. studium 30. 6. 2021
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 15. 9. 2021
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky 15. 9. 2021 (přesun z 16. 9. 2021)

 

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2021/2022

 

 

Témata:

 

 

Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
 • Přihlášku nechejte podepsat i předpokládaným školitelem (pod uvedené téma).
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 • Povinné přílohy k přihlášce:
   • Studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia (vyplněný formulář vytiskněte, podepište).
   • Strukturovaný životopis doplněný o přehled dosavadní odborné činnosti včetně seznamu publikací (uveďte datum vyhotovení, vytiskněte, podepište).
   • Ověřená kopie diplomu.
 • Přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.
 • Přihlášku s povinnými přílohami můžete:
   • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00  Brno.
   • vložit do schránky u vchodu do areálu univerzity, kde je připravena schránka  „Přihlášky Agronomická fakulta“,
   • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
   • případně napište studijní referentce Bc. Aleně Martauzové  e-mail a dohodněte se na dalším postupu.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

tel: +420 545 133 114, e-mail: alena.martauzova [at] mendelu.cz

agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek

proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Dokumenty pro doktorské studium

 

AgroContact | s námi porostete