Doktorské studium

 

 • studuj po SZZ
 • přijímací zkouška
 • přihlášku podejte do 30.11.2020
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Aktuální informace k přijímacímu řízení do doktorského studia v rámci 2. kola:

Výsledky přijímacího řízení

 • Přijatým uchazečům bylo v aplikaci elektronické přihlášky v sekci Úložiště dokumentů zveřejněno Oznámení o přijetí. Všichni uchazeči byli také informováni e-mailem.
 • V aplikaci e-přihlášky v sekci e-návratka je nutné podle pokynů potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):

  ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč

  Průkaz studenta pro studenty v kombinované formě studia, částka 150 Kč (případně podle zájmu ALIVE karta)

 • Rozhodnutí o přijetí do studia bude předáno uchazeči proti podpisu u zápisu do studia.

Zápis do studia se uskuteční ve středu 6. ledna 2021 v 9 hodin v zasedací místnosti děkanátu.

 

 

 

 • Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !
   • přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište
   • přihlášku nechejte podepsat i předpokládaným školitelem (pod uvedené téma)
   • poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka)
   • povinné přílohy k přihlášce:
    • studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia (vyplněný formulář vytiskněte, podepište)
    • strukturovaný životopis doplněný o přehled dosavadní odborné činnosti včetně seznamu publikací (uveďte datum vyhotovení, vytiskněte, podepište)
    • ověřená kopie diplomu
   • přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce
   • přihlášku s povinnými přílohami můžete:
    • zaslat poštou
    • vložit do schránky u vchodu do areálu univerzity, kde je připravena schránka  „Přihlášky Agronomická fakulta“
    • vložit do schránky u dveří děkanátu AF
    • případně napište studijní referentce Bc. Aleně Martauzové  email a dohodněte se na dalším postupu.


   Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

   Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/2021

 


Nabídka oborů doktorského studia:

Aplikovaná bioklimatologie
Molekulární biologie a genetika živočichů
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Rostlinolékařství
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Technika a mechanizace zemědělství
Zemědělská chemie

 

 

Akreditované obory ke stažení


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Důležité termíny

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2020/2021 Aplikace uzavřena
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 12. 2. 2020
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 30.6. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia přijímací řízení bude realizováno bez ústní přijímací zkoušky, jednání přijímacích komisí proběhne ve dnech 9. -10. 7. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro D. studium 27. 7. 2020
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 20. 8. 2020 obory Aplikovaná a krajinná ekologie, Aplikovaná zoologie, Technologie odpadů a Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů, ostatní obory 16. 9. 2020
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky - AKCE ZRUŠENA
17. 9. 2020 pro všechny obory
Termín podání přihlášek v rámci 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia do 30.11. 2020
Přijímací zkoušky  v rámci 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia 9. – 10. 12. 2020
Zápis uchazečů přijatých v rámci 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia 6.1. 2021

Dokumenty

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí