Doktorské studium

 

 • Studuj po SZZ.
 • Přijímací zkouška.
 • Přihlášku podejte do 10. 5. 2021
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2021/2022

 

 

 • Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !
  • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
  • Přihlášku nechejte podepsat i předpokládaným školitelem (pod uvedené téma).
  • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
  • Povinné přílohy k přihlášce:
   • Studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia (vyplněný formulář vytiskněte, podepište).
   • Strukturovaný životopis doplněný o přehled dosavadní odborné činnosti včetně seznamu publikací (uveďte datum vyhotovení, vytiskněte, podepište).
   • Ověřená kopie diplomu.
  • Přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.
  • Přihlášku s povinnými přílohami můžete:
   • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00  Brno.
   • vložit do schránky u vchodu do areálu univerzity, kde je připravena schránka  „Přihlášky Agronomická fakulta“,
   • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
   • případně napište studijní referentce Bc. Aleně Martauzové  e-mail a dohodněte se na dalším postupu.


  Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

  Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.


Nabídka oborů doktorského studia:

Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná bioklimatologie
Molekulární biologie a genetika živočichů
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Rostlinolékařství
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Technika a mechanizace zemědělství
Zemědělská chemie

 

 

Akreditované obory ke stažení


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Důležité termíny

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2021/2022 Do 8. 2. 2021
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici Od 15. 2. 2021
Termín podání přihlášek do doktorského studia Do 10. 5. 2021
Přijímací zkoušky do doktorského studia 23. 6. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro D. studium Bude upřesněno
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 15. 9. 2021
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky
16. 9. 2021

Dokumenty