Slavíme Světový den vody

22. 3. 2021
22. březen každoročně patří vodě jako připomenutí jejího významu pro naši plantetu a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji

Návrh na pravidelné připomenutí tohoto dne, pochází ze světového summitu o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji, který se konal v roce 1992 v Rio de Janeiru. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma „Water2me“. Současná pandemická situace letos neumožňuje podnikům, provozům a institucím zabývajícím se vodou a uspořádat tradiční zajímavé akce pro veřejnost. Proto se zkusme každý zamyslet nad tím, co konkrétně pro nás voda znamená, jak ovlivňuje náš život?

V posledních letech se také často hovoří o „ vodní stopě“ nebo o „vodě virtuální “. Je to voda, kterou sice nevidíme, ale je využívána při výrobě zboží nebo v zemědělství při krmení zvířat a na závlahu zemědělských plodin. V České republice je spotřeba „virtuální“ vody průměrně 4 500 litrů na osobu a den. Pro zajímavost pár konkrétních příkladů: na vyprodukování 1 litru mléka je potřeba 1 020 litrů vody, která je využita na vypěstování krmiva pro krávy a jejich napájení. Na výrobu 1 kusu džínových kalhot je potřeba 8 000 litrů vody – na vypěstování bavlny, při výrobě nebo na barvení látky. K produkci 1 kg hovězího je zapotřebí 15 500 litrů vody.

Pojďme společně oslavit Světový den vody tím, že si třeba spočítáme svoji vodní stopu a začneme si uvědomovat, jak každý sám s vodou hospodaří…

 

Zajímají vás aktuální témata z oblasti ochrany vod? AF MENDELU nabízí bakalářský studijní program Agroekologie-specializace Voda v agroekosystému: ZDE

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality