Program Agroekologie - specializace Voda v agroekosystému

3 roky studia, titul Bc.

 • Zajímají vás aktuální témata z oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost?
 • Ekologie vodního prostředí?
 • Nové technologie a trendy ve vodním hospodářství?
 • Vodní stavby a vodní díla?

 

Specializace Voda v agroekosystému prohloubí vaše znalosti managementu vodního režimu krajiny a hydrologických poměrů s důrazem na zemědělsky využívanou půdu.

Naučíte se zpracovat a vyhodnotit hydrologická data, posoudit aktuální stav povrchových vod, vyhodnotit jejich jakost a navrhnout nápravná opatření, zhodnotit ekologický stav vodních ekosystémů, řešit problematiku malých vodních toků, jejich úpravy a revitalizace.

Po ukončení studia se stanete odborníkem na problematiku ochrany vod. Budete umět aplikovat vodohospodářskou legislativu v praxi, navrhovat vhodný způsob odvodnění zemědělských pozemků, projektovat závlahové systémy s ohledem na měnící se klimatické podmínky, navrhovat opatření ke zvýšení retence vody v krajině a budete umět posoudit rybářské hospodaření v souvislosti s udržitelným rozvojem.

 

Co z vás bude:

 • Technik specialista pro ochranu vod
 • Projektant
 • Vodohospodář

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

 • Voda v agroekosystému
 • Agroekologie
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Voda v agroekosystému          Voda v agroekosystému

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • 1 povinný předmět: Agroekologie
 • 1 povinně volitelný předmět: Vodní hospodářství krajiny

 

Garant programu: doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

 

 

 

Petra Melezínková, ambasadorka studijního programu Agroekologie

„Když jsem procházela nabídky oborů jednotlivých univerzit, měla jsem jenom dvě kritéria – žádná čísla a prostředí v Brně. Brno je totiž láska na celý život. A s MENDELU je to úplně stejné. Ve výběru mi přišlo nejlepší studium oboru Agroekologie, a kdybych se mohla vrátit v čase a rozhodnout se jinak, určitě bych nic neměnila.“

 

Vít Procházka, ambasador studijního programu Agroekologie

“MENDELU a obor Agroekologie jsem si vybral kvůli tomu, že už od střední školy jsem se zajímal o ekologii, zemědělství a životní prostředí. Na střední škole jsem studoval průmyslovou ekologii a obnovitelné zdroje energie.

Po nástupu do prváku před pěti lety jsem poznal mnoho zajímavých lidí, se kterými jsem stále v kontaktu. Mendelova univerzita v Brně mi sedla svým prostředím, přátelskou atmosférou a celkovou pohodou.“

Klidně nám napiš své dotazy na ambasador.aeg@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí