Mezinárodní konference MendelNet se konala už potřicáté

8. 11. 2023

Třicet let od svého vzniku letos slaví mezinárodní konference Ph.D. studentů – MendelNet. Na půdě Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se dnes sešli studenti z několika českých i zahraničních univerzit, kteří prezentovali své výzkumy v sedmi tematických sekcích. Do jubilejního 30. ročníku konference se přihlásilo téměř 80 účastníků. Odborné komise zaujala například práce věnující se metodě extrakce spor arbuskulárních mykorhiz z půdy nebo vývoji nových nelineárních matematických modelů pro modelování vyšší výhřevnosti biomasy.

Mezinárodní konference MendelNet, kterou pořádá Agronomická fakulta, představuje platformu pro setkávání studentů a jejich mentorů z různých oborů s vazbou na zemědělskou činnost. Hlavním posláním akce je aktivní prezentace konkrétních výzkumných témat, sdílení poznatků a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky. Jubilejní 30. ročník se navíc stal příležitostí k reflexi dříve dosažených úspěchů i k nastínění budoucích vizí.

Mezi přihlášenými letos byli studenti nejen z Mendelovy univerzity v Brně, ale také z Masarykovy univerzity, Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře, University of Zagreb nebo University of Debrecen.

Konference měla už tradičně soutěžní charakter. Studenti prezentovali své projekty celkem v 7 sekcích. Na základě rozhodnutí odborných komisí se absolutními vítězi stali:

  • Plant Production – Viktor Nagy, New method of arbuscular mycorrhizal spore extraction from soil (Masarykova univerzita)
  • Animal Production – Dora Zurak, Kernel physicochemical properties affect the carotenoid profile and yolk colour parameters in laying hens fed diets differing in maize hybrid (University of Zagreb)
  • Fisheries and Hydrobiology, Wildlife Research and Agroecology – Dominik Stočes, Unraveling the interplay of environmental variables, fluctuating asymmetry, and meristic traits: assessing disturbance levels across varying forest habitats (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)
  • Plant Biology – Klára Plačková, Can Laminaria and Phytophthora extracts protect the plants? (AF MENDELU, Masarykova Univerzita)
  • Animal Biology – Kristýna Skoupá, The mechanism of muscle growth after the use of anabolic steroid hormones (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU)
  • Techniques and Technology – Ivan Brandić, Development of new nonlinear mathematical models for modelling the higher heating value of biomass (University of Zagreb)
  • Applied Chemistry and Biochemistry – Michaela Bahelková, Cadmium accumulation in organ tissues after inhalation of cadmiumbased nanoparticles (Masarykova univerzita)

Vítězné práce postupně představíme v samostatných článcích na webu AF MENDELU. Další informace o konferenci jsou dostupné na stránce MendelNet 2023.

Více aktualit

Všechny aktuality