Kariérní centrum AF otevírá nový běh kurzu Technického znalectví a likvidace pojistných událostí

16. 2. 2022
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí ve spolupráci s Kariérním centrem AF MENDELU připravila další, už osmnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí. Výuka začne v pátek 18. března 2022 a stejně jako v předchozích letech bude v kombinované formě. Aktuálně je možné podávat přihlášky.

Studium trvá čtyři semestry (březen 2022 až červen 2023) a skládá se z přímé výuky, konzultací, samostudia a odevzdání závěrečné práce dle individuálního zadání. Absolventi získají znalosti pro výkon povolání odhadce, likvidátora pojistných událostí, experta pro posuzování škodných událostí nebo znalce.

Kvalitu studia zaručuje lektorský tým profesora Jana Marečka z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxí při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce. Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Další informace ke studiu a přihláškám najdete: zde.

Více aktualit

Všechny aktuality