Celouniverzitní Dny otevřených dveří MENDELU

25. 1. 2022
Zveme zájemce na celouniverzitní Dny otevřených dveří MENDELU, které se uskuteční v pátek 28. 1. 2022. Agronomická fakulta připravila program od 10 do 15 hodin. V areálu univerzity najdou uchazeči osm stanovišť s informacemi o jednotlivých studijních programech a specializacích. Doplní je tři infostánky s obecnými informacemi o studiu, o podmínkách přijímacího řízení a o životě na fakultě. Součástí programu je také online chat se studijní referentkou.

Program Agronomické fakulty

Informační stánky (10:00-15:00)

  • Budova A – obecné informace o studiu, podmínky přijímacího řízení, navigace po kampusu, prezentace o studiu na AF
  • Budova C – obecné informace o studiu, navigace po kampusu
  • Budova Q – obecné informace o studiu, navigace po kampusu

Po příchodu do kampusu doporučujeme nejprve navštívit informační stánek v budově A. Na místě budou studijní referentky, které zodpoví všechny nejasnosti ke studiu a přijímacímu řízení. Informační stánek je umístěný v prostorném auditoriu, kde si zájemci mohou prohlédnout prezentaci o studiu na AF a případně v místnosti vyčkat na začátek programu zvoleného studijního programu.

V časech 10:00, 11:00, 12:00 a 14:00 začíná program na stanovištích studijních programů. Stanoviště jsou rozmístěná v různých budovách uvnitř univerzitního areálu. Na každém stanovišti budou v danou hodinu připraveni vyučující, kteří zájemce seznámí s podrobnostmi o daném studijním programu (nebo specializaci) a provedou je výukovými prostorami (laboratoře, učebny, skleníky, poloprovozy, technické zkušebny apod.).

Stanoviště studijních programů (10:00, 11:00, 12:00, 14:00)

Budova A
Profesní zemědělství, 1. patro, učebna A12

Budova Q
Agroekologie (specializace Agroekologie, Voda v agroekosystému, Pozemkové úpravy a ochrana půdy), 1. patro, učebna 110

Budova M
Technologie potravin, přízemí
Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství), 1. patro
Fytotechnika (specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), 2. patro, skleníky

Budova R
Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), přízemí, garáže

Budova D
Molekulární biologie a biotechnologie, přízemí

Budova C
Zemědělské inženýrství (specializace Zemědělské inženýrství (K), Agrobyznys), 2. patro

Rozmístění jednotlivých stanovišť v univerzitním areálu: MAPA (ke stažení).

Online chat (8:00-15:00)

K dispozici bude od 8 do 15 hodin studijní referentka na online chatu. Zodpoví obecné otázky ke studiu i nejasnosti například k podmínkám přijímacího řízení. Okno chatu najdete na stránce af.mendelu.cz a na stránce af.mendelu.cz/chcistudovat.

 

Informace k opatření proti COVID-19
Ve vnitřních prostorách univerzity prosíme o dodržování rozestupů 1,5 metru, používání desinfekce u vstupů a nošení respirátoru s minimální ochranou FFP2 nebo KN95. Pokud se necítíte dobře nebo vykazujete známky respiračního onemocnění, zůstaňte raději doma a využijte online chat se studijní referentkou. Akce se řídí covidovými opatřeními univerzity, nejedná se o kulturní či společenskou událost.

 

Mimo celouniverzitního Dne otevřených dveří MENDELU chystá Agronomická fakulta ještě jeden termín fakultního Dne otevřených dveří, který se uskuteční 4. 2. 2022. Více o programu: ZDE.

Více aktualit

Všechny aktuality