"AGRO jede"

27. 6. 2017
... i o zkouškovém a o prázdninách. A i vy mužete být u toho!

Vážní studenti, drazí kolegové,

pokud nejste vyloženě „studijními typy“ a netrávíte veškerý čas zkouškového období v univerzitním kampusu jistě jste si všimli, že Agronomická fakulta sama pořádá nebo se vyskytuje na spoustě akcí pořádanými našimi partnery a spolupracujícími firmami. Můžeme tak zmínit účast na našich polních dnech ve Vatíně (Mendel Grass 17.5.) či v Žabčicích (Mendel Agro 8.6.) nebo pak u partnerských organizací v Kočí u Churudimi (19.6.), Branišovicích (6.6.), Nabočanech (13.-14.6.), Kroměříži (20.6.), Bernarticích (23.6.). Navštívili jsme i dvě partnerské školy, a to v Českém Těšíně, kde se 20.6. konala akce s názvem „MEES 2017 – Mezinárodní ekologické studentské sympozium “ a v Rožnově pod Radhoštěm (24.6.), kde Střední škola zemědělská a přírodovědná pořádala „Ovčácký den na Valašsku“. Ve středu 28.6. se pak vypravíme na Tauferovu SOŠ veterinární v Kroměříži, kde už několikátý rok pomáháme s organizací Memoriálu MVDr. Blanky Miholové.

Tyto akce nejenom, že zvyšují povědomí o naší fakultě mezi odborníky, našimi absolventy i potenciálními studenty, ale velmi často vedou k další konkrétní spolupráci v oblasti školení, praxe studentů či nabídky práce.

Jak již bylo zmíněno „…i ty můžeš být u toho“! Fakulta potřebuje stále nové a hlavně aktivní tváře, které se nebojí zapojit do práce (a hlavně také zábavy, která se kolem udá).

 Než se opět potkáme v září na přednáškách a cvičeních, uskuteční se ještě mnoho akcí, kde naše fakulta nebude chybět:

  • 22. července – Mendel KNOW v Brně
  • 17.-20. srpna – Flóra Olomouc
  • 24.-29. srpna – Země Živitelka v Českých Budějovicích
  • 27. srpna – Jihomoravské dožínky v Brně
  • 7. září – Polní den Slunečník v Žabčicích na Polní pokusné stanici
  • 8. září – Sportovní den zemědělských fakult v ČR a SR, tentokrát na SPU v Nitře (vloni jsme byli pořadateli my)
  • 8.-9. září – Festival vědy na Riviéře v Brně (v minulosti na Hvězdárně a planetáriu v Brně, kam se už nevejdeme)
  • 13.-14. září – Den Zemědělce v Kámeni u Pelhřimova
  • 22. září – Úvodní den do studia na AF MENDELU (povinné pro nastupující studenty prvních ročníků)
  • 26. září – Kafé pod platanem – neformální zahájení semestru v pártystanu u šálku dobré kávy.

Všichni jste samozřejmě zvaní a pokud máte chuť se aktivně zapojit do organizace těchto a podobných akcí, neváhejte kontaktovat paní Romanu Jalůvkovou nebo proděkana Daniela Faltu.

AGRO

Více aktualit

Všechny aktuality