Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanorobotikou, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Studium vás nadchne nejen svým zaměřením, ale také bohatou praktickou výukou. Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

 

 
 




Aktuálně na AF MENDELU

Seznamte se s Agronomickou fakultou 10. 1., 24. 1. nebo 7. 2. 2020

Přihlaste se do soutěže se svým projektem k tématu potravin

Zaměstnavatelé osloví studenty MENDELU na Kariérním dni 18.3.2020

V sobotu 30. 11. 2019 se v areálu univerzity sešlo přes 6 tisíc návštěvníků. 

Ulovte si v sobotu 16. listopadu svou skleněnou kuličku z brněnského orloje!

Technologická agentura ČR 14. listopadu 2019 ocenila dva naše pracovníky v Národním muzeu.

 

Seminářem o možnostech zahraničního studia a stáží vás provede 14. 11. 2019 Hana Kališová a studenti, kteří již mobilitu absolvovali.

V pražském Kongresovém centru se 6. - 7. 11. 2019 uskutečnilo největší oborové setkání geoinformatiků v České republice.

26. ročník mezinárodní konference posluchačů doktorského studia MendelNet 2019
Od středy 6. 11. 2019