Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí ve spolupráci s Kariérním centrem AF MENDELU připravila další, již šestnáctý...

Dne 18. 10. 2019 se uskuteční Slavnostní Imatrikulace pro studenty 1. ročníku prezenční a kombinované formy Bc. studia.

Celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje zájemce do inspirujícího prostředí vědy, proběhla v pátek 27.9.2019.

Ku příležitosti 100. výročí založení Agronomické fakulty předal děkan pamětní medaile.

aneb "ORBA STOLETÍ"
první říjnová sobota patřila oráčům a fanouškům orby.

Nalij si kávu, dřív než potkáš krávu… v úterý 24.9.

…neformální start akademického roku, kávička, nové propagační předměty, setkávání,...

…aneb Seznamte se s Agronomickou fakultou po všech stránkách

v pátek 20. 9. 2019

18. a 19. září jsme oslavili 70. výročí vysokoškolské výuky rybářství odbornou konferencí a setkáním absolventů

Umístili jsme se na 1. místě na tradičním sportovním klání zemědělských fakult a obhájili tak loňské prvenství