Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

Volební kolo AS  MENDELU ve dnech 10. 12. a  13. 12. 2019

Technologická agentura ČR 14. listopadu 2019 ocenila dva naše pracovníky v Národním muzeu.

 

v sobotu 30. 11. 2019 se v areálu univerzity sešlo přes 6 tisíc návštěvníků 

Ulovte si v sobotu 16. listopadu svou skleněnou kuličku z brněnského orloje!

Seminářem o možnostech zahraničního studia a stáží vás provede 14. 11. 2019 Hana Kališová a studenti, kteří již mobilitu absolvovali.

Na charitativní ples s tématem Mendelovo dědictví a oslava stoletého výročí naší univerzity se můžete těšit již ve středu 4. prosince!

V pražském Kongresovém centru se 6. - 7. 11. 2019 uskutečnilo největší oborové setkání geoinformatiků v České republice.

26. ročník mezinárodní konference posluchačů doktorského studia MendelNet 2019
Od středy 6. 11. 2019

Na Agronomickou fakultu míří odborník na přírodní imunomodulátory a glukany.
V pondělí 4. 11. od 10 h v pavilonu M