Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

V pondělí 4. února 2019 od 14 hodin ve vestibulu budovy C byly zahájeny oslavy 100 let AF

V rámci slavnostního zahájení oslav 100. výročí byly podepsány smlouvy o spolupráci s pěti partnery

Ve dnech 11., 25. ledna a 8. února 2019 proběhnou na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně dny otevřených dveří.

Ocenění produkce AF MENDELU, jako zpětná vazba uznání kvality potravin i výrobních postupů.

Podávejte přihlášky do 6. 2. 2019

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu...

25. 1. 2019 jsme v aule promítli film Straws (Brčka)
Následovala odborná diskuse

Ministerstvo zemědělství jako zaměstnavatel.

17. 10. 2018 proběhl ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství seminář, na kterém se studenti...

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

 
 
AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět