Získejte značku Regionální potravina Jihomoravského kraje

11. 6. 2020
Regionální agrární komora JmK vyhlašuje RESTART 11. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a jubilejního 15. ročníku soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020 a Chuť jižní Moravy 2020

Potravináři, zemědělci a zpracovatelé Jihomoravského kraje!
Produkujete a vyrábíte kvalitní výrobky?
Chcete získat ocenění kvality pro Vaše výrobky?

Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a  získejte pro své výrobky značku kvality a regionality v 11. ročníku soutěže o značku  Regionální potravina Jihomoravského kraje (RP JMK).

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli. 

U produktu (potravinářského výrobku nebo zemědělského produktu) určeného ke konzumaci konečnému spotřebiteli se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné produkty a jejich výrobce je právo čtyři roky používat značku Regionální potravina Jihomoravského kraje, silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji, ale i mimo region – Země Živitelka, a také např. na výstavách v zahraničí nebo on-line (např. Herbář).

Formulář pro přihlášení: regionalnipotravina.cz
Uzávěrka přihlášek: 24. 6. 2020

Kontakt:
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje
+420 549 216 864
rak@rakjm.cz

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže v Jihomoravském kraji. Hodnocení bude probíhat 16. 7. 2020 od 10:00 na Ústavu technologie potravin AF MENDELU, v pavilonu M.

Aktualizované formuláře, přihláška a přílohy pro rok 2020:

  1. Avízo k vyhlášení soutěže
  2. Důležité termíny a informace pro potravináře
  3. Metodika Regionální potraviny
  4. Zásady soutěže pro udělování značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020
  5. Žádost v pdf
  6. Žádost ve wordu
  7. Změnový formulář
  8. Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ZLATÁ Chuť jižní Moravy
  9. Náborové oslovení výrobců

 

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality