Zápis o komisionální zkoušce z odborného předmětu

Pokud je zkoušejícím předmětu školitel studenta, musí být zkouška komisionální, přičemž minimální počet členů komise jsou dva (čl. 36 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně). Z takové zkoušky je vyhotoven zápis. Vyplněný a podepsaný formulář předá zkoušející příslušné studijní referentce k založení do spisu studenta.

Žádosti pro zaměstnance AF přes Kontaktní centrum v UIS

Pro níže uvedené záležitosti se využívá již pouze aplikace Kontaktní centrum. Všechny tyto žádosti stačí podat elektronicky.

 1. Žádosti, které podávají vedoucí ústavů
  •  912_Z: Žádost o změnu garanta předmětu (Bc., NMgr., Ph.D.)
   (Povinná příloha: C-I nového garanta. K žádosti se následně vyjádří garant studijního programu.)
  • 913_Z: Žádost o změnu náležitostí předmětu (Bc., NMgr., Ph.D.)
   (Např. změna semestru, hodinové dotace, kreditů, prerekvizit, apod. K žádosti se následně vyjádří garant studijního programu.)
  • 911_Z: Žádost o založení volitelného předmětu (Bc., NMgr.)
 2. Žádosti, které podávají garanti předmětů
  • 903_Z: Žádost o vypsání předmětu pro konzultační typ studia (Bc., NMgr.)
  • 917_Z: Žádost o rozvrhování cvičení předmětu do bloků (Bc., NMgr.)
 3. Reakce vyučujících na studentské evaluace předmětů
  • 916_O: Vyhodnocení evaluací předmětu (Bc., NMgr., Ph.D.)

Jak se dostanu do Kontaktního centra v UIS?
UIS → Osobní administrativa → eAgenda → Kontaktní centrum →  Hledám řešení