Žádosti pro zaměstnance AF přes Kontaktní centrum v UIS

Pro níže uvedené žádosti využijí vedoucí ústavů či garanti předmětů již POUZE aplikaci Kontaktní centrum v UIS.
 • Podává: vedoucí ústavu
 • Vyjadřuje se: garant programu
 • Stačí podat elektronicky.
 • Povinná příloha: formulář C-I nového garanta

 • např. doporučený semestr výuky, hodinová dotace, počet kreditů…
 • Podává: vedoucí ústavu
 • Vyjadřuje se: garant programu
 • Stačí podat elektronicky.
 • Podává: vedoucí ústavu
 • Stačí podat elektronicky.
 • Podává: garant předmětu
 • Stačí podat elektronicky.

UIS → Osobní administrativa → eAgenda → Kontaktní centrum →  Hledám řešení