Vzpomínka na docenta Libora Severu

4. 10. 2021
V těchto dnech si připomínáme smutné 10. výročí úmrtí proděkana Agronomické fakulty a akademického pracovníka Ústavu techniky a automobilové dopravy doc. Ing. Libora Severy, Ph.D., který tragicky zahynul 28. září 2011 při plnění pracovních povinností v Nikaragui ve věku 38 let.

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ztratila v docentu Severovi významného vědce, odborníka, pedagoga, akademického funkcionáře, a především velmi skromného, moudrého a pracovitého člověka.

Při tragické události spolu s docentem Severou zemřeli další dva členové akademické obce MENDELU.

Čest jejich památce.

 

Na fotce zachycen doc. Severa při cestách po Aljašce, 1996.

Více aktualit

Všechny aktuality