Výzva k účasti v V. ročníku studentské soutěže „Věda pro zemi“

31. 7. 2020
Napsali jste skvělou bakalářku, diplomku nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím? Chtěli byste výsledky své vědecké práce publikovat pod hlavičkou muzea nebo získat finanční odměnu? Pak ji přihlaste do soutěže Věda pro zemi!

Soutěž „Věda pro zemi 2020“, kterou již tradičně pořádá Národní zemědělské muzeum, podporuje kreativitu studentů při tovorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a snaží se tak o zvýšení zájmu vysokoškoláků zveřejňovat výsledky jejich bádání v rámci vědecko-výzkumné činnosti. Soutěž se zároveň stává úrodnou půdou pro odbornou diskuzi se zástupci z praxe, soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy, samosprávy a akademické sféry.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Termín pro zaslání přihlášky je do 30. září 2020

Hodnocení prací: 1.–31. 10. 2020

Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: pravděpodobně listopad 2020

Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené. Práce musí být v českém nebo slovenském jazyce, obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu a řeší problematiku zadaných tematických okruhů. 

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním a zasláním elektronické přihlášky.

Bližší informace o soutěži: ZDE 

Kontakt na organizátora soutěže: Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7, www.nzm.cz,  jitka.sobotkova@nzm.cz, tel. +420 778 880 633

 

Více aktualit

Všechny aktuality