Výstava o sociálním zemědělství se přesouvá do univerzitního areálu

10. 1. 2022
Výstava Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělce bude od 10. ledna do 13. března 2022 k vidění v atriu budovy Q uvnitř univerzitního areálu MENDELU. Expozice přibližuje možnosti sociálního zemědělství v podmínkách České republiky. Panelová výstava se přesouvá z Národního zemědělského muzea v Praze, kde si ji návštěvníci mohli prohlédnout loni v létě.

Posláním sociálního zemědělství je vedle produkce a prodeje zemědělských produktů také zajišťování pracovních míst na farmách, poskytování služeb sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem nebo organizování vzdělávacích aktivit.

Na Agronomické fakultě MENDELU se problematice sociálního zemědělství věnuje vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie Milada Šťastná. Koncept je součástí výuky v předmětu Krajinná ekologie a studenti si na dané téma mohou navrhnout také svoji bakalářskou nebo diplomovou práci.

Výstava umístěná na 19 panelech v atriu budovy Q prezentuje vybrané subjekty, které v Česku naplňují koncept sociálního zemědělství nebo přispívají k zavádění jeho principů do praxe.

Více aktualit

Všechny aktuality