Výsledky návrhového kola volby děkana AF

18. 10. 2021
Volební komise na základě výsledků hlasování voličů v návrhovém řízení sestavila listinu kandidátů na funkci děkana AF. Listinu tvoří sedm kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Nyní budou mít prostor vyjádřit se, zda se svou nominací souhlasí.

Na základě výsledků hlasování volební komise sestavila kandidátní listinu ve složení:

  • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
  • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
  • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)
  • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (16)
  • doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (13)
  • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (8)
  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (8)

Dle čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu Akademického senátu AF budou tito kandidáti osloveni s žádostí o vyslovení, zda se svou nominací souhlasí. Nového děkana následně zvolí AS AF. Termín volby bude teprve upřesněn.

Volby v návrhovém řízení se zúčastnilo 474 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků a studentů AF z celkových 2 556 oprávněných voličů. Volební účast tak dosáhla 18,5 %.

Výsledky v PDF: zde.

Více aktualit

Všechny aktuality