Výrobci mohou už po třinácté získat značku Regionální potravina Jihomoravského kraje

9. 5. 2022
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyhlašuje 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 17. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022. Přihlášku mohou žadatelé poslat do 14. června. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 28. srpna na Jihomoravských krajských dožínkách ve Vyškově.

Cílem soutěží je podpořit v regionech malé a střední firmy, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 14. 6. 2022 do 12:00 hodin
  • Hodnotitelská komise zasedne ve středu 29. 6. 2022
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Jihomoravské krajské dožínky ve Vyškově 28. 8. 2022 (dle aktuální epidemiologické situace)

V Jihomoravském kraji je vyhlašovatelem a organizátorem soutěží Regionální agrární komora Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, garantuje úroveň, kvalitu, objektivitu a další pozitivní kritéria celé akce.

U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Přihlášky se zasílají prostřednictvím formulářů níže. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát. Více informací na www.regionalnipotravina.cz a www.kisjm.cz.

Přílohy:
1_Avízo k vyhlášení soutěže
2_Důležité termíny a informace pro výrobce 2022
3_Metodika RP 2022 včetně příloh
4_Žádost o značku RP, Souhlas se zpracováním osobních údajů
5_Změnový formulář RP 2022
6_Náborové oslovení RP JMK 2022

Více aktualit

Všechny aktuality