Vyjádření podpory vedení AF MENDELU ukrajinskému lidu

26. 2. 2022
Vedení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v čele s děkanem Janem Marešem nabádá členy akademické obce i další zaměstnance k podpoře Ukrajiny

Jako děkan Agronomické fakulty naší univerzity i jako občan České republiky a zastánce demokratických principů považuji současnou situaci na Ukrajině za naprosto nepřijatelnou a tragickou. Jako agresi nikoliv celého ruského národa, ale politické reprezentace v čele s prezidentem Putinem vůči suverénní Ukrajině a jejím obyvatelům, jako akt naprosté zvůle a pohrdání základními lidskými právy i lidskými životy. Proto prosím všechny členy akademické obce Agronomické fakulty i ostatní zaměstnance o individuální podporu ukrajinskému lidu i zapojení se podle možností do podpory koordinované naší univerzitou a jejími studenty. Zároveň se obracím na naše studenty, aby se nenechali ovlivnit negativními informacemi a emocemi a nepřenášeli tuto tragickou situaci do svých vzájemných vztahů.

Vedení Agronomické fakulty MENDELU se aktivně zapojí do podpory všech ukrajinských studentů i akademiků, kteří o ni budou mít zájem. Současně se ztotožňuje se stanovisky vedení naší univerzity k nastalé situaci na Ukrajině.

Jan Mareš
děkan

Více aktualit

Všechny aktuality