Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže

3. 1. 2018
Vyhlášení 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty a 3. kola výběrového řízení na praktické stáže v programu Erasmus+.

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019 (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019) a 3. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17.března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.


Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12.-16. února 2018 pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test z angličtiny, na který se můžete přihlásit a informovat na int.rec@mendelu.cz.
Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 19.-23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

Více informací najdete na: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt) / http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)International Relations Office MENDELU announces the 1st call for applications for Erasmus+ Study Period 2018/19 (June 1st till September 30th) and 2nd call for Erasmus+ Traineeships 2017/2018 (March 17th 2018 till September 15th 2018). We financially support the whole lenght of the traineeship period in this call unlike the standard traineeships periods financed just for 2 months.
The call for applications is opened from January 3rd till February 5th, 2018. During the term Februray 12th–16th we organize a week-intensive preparatory course for written part of the English exam. You can apply and inform at int.rec@mendelu.cz. The written language exam will take place in the week of 19th February till 23rd February 2018.
Selection results will be published on March 16th, 2018.

Note well!!! A Letter of Acceptance issued by the relevant Traineeship Provider is now a compulsory annex to the Application form as well as a motivation letter where you describe type of work you will carry out during your traineeship. The template of the Letter of Acceptance as well as the application form can be downloaded at our webpage here:
http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/erasmus/28240-forms-documents-contacts-to-faculties

Více aktualit

Všechny aktuality