Vyhlášení doplňovacích voleb do AS MENDELU

2. 2. 2022
Informace k doplňovacím volbám do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty.
 
Vážení akademičtí pracovníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
 
dne 1. 2. 2022 byly vyhlášeny předsedou AS MENDELU prof. Skládankou doplňovací volby do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty, a to v souvislosti s ukončením členství současného děkana AF prof. Mareše.
 
Volby budou probíhat on-line prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.
 
Harmonogram voleb:
  • Návrhové kolo: 7. 2. 2022 (od 9:00) – 9. 2. 2022 (do 12:00)
  • Volební kolo: 14. 2. 2022 (od 9:00) – 16. 2. 2022 (do 11:00)
 
Volební aplikace bude v uvedených termínech spuštěna nepřetržitě tak, aby akademičtí pracovníci měli možnost volit i mimo prostory MENDELU.
 
Další informace v souvislosti s volbami budou průběžně uveřejněny na webových stránkách Agronomické fakulty.
 
Volební komise
 
 
Další informace: PDF (ke stažení)

Více aktualit

Všechny aktuality