Velikonoční jarmark století

28. 3. 2019
Historicky první jarní Velikonoční jarmark proběhl v areálu Mendelovy univerzity v Brně v sobotu 13. 4. 2019.

Fotografie z Jarmarku si můžete prohlédnout zde (AVC) nebo zde (Snapster).

Více aktualit

Všechny aktuality