Vědci se v mezinárodním projektu zaměří na posílení biodiverzity ve městech a na venkově

25. 8. 2021
Význam městských zelených ploch pro přizpůsobení se klimatu bývá v Česku i sousedním Rakousku podceňován. Veřejná zeleň v zastavěných oblastech má přitom důležité ekologické funkce, a také ovlivňuje kvalitu života lidí. Vědci z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU se proto v mezinárodním projektu zaměří na možnosti, jak propojit aktéry, kteří mají vliv na komunitu jako takovou a rozvoj spravovaného území.

„Roste vysoušení a nedostatek přirozené zeleně, která zadržuje vodu a přispívá k přirozenému ochlazení životního prostředí. Mizí také přírodní koridory, nebo jsou příliš malé, sloužící jako zázemí a ochrana pro ptactvo, savce a hmyz, a jsou cenné pro ekologickou rovnováhu, opylování a přirozenou ochranu proti škůdcům,“ říká Jaroslav Záhora z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin. Problém se mnohdy snaží řešit samosprávy obcí a měst, a to právě s myšlenkou zapojit občany, sdružení a spolky na území žijící či působící. Leckdy ale nepoužívají správné nástroje a opatření vedoucí k zapojení nebo vybuzení komunity občanů, aby se vůbec do problému zapojili.

Snahou projektu je propojit aktéry, kteří mají nebo mohou mít vliv na komunitu jako takovou. Jedná se zejména o státní správu a samosprávu a jí zakládané organizace, komunální služby, vzdělávací instituce, organizace typu nestátní neziskové organizace pracující s veřejností a mládeží a v neposlední řadě Místní akční skupiny (MAS), které pracují čistě na principu komunitního plánování a projednání strategických záměrů rozvoje spravovaných území.

Na projektu SYM:BIO ATCZ234 v rámci programu INTERREG AT-CZ spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Bioforschung Austria (AT, Leadpartner), Zemědělskou a ekologickou regionální agenturou, z.s. (CZ), Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde (AT) a „Natur im Garten“ GmbH (AT). Partneři se společně setkali 17. 8. 2021 v areálu Mendelovy univerzity poté, co dopoledne absolvovali exkurzi v areálu firmy LIKO-S ve Slavkově u Brna, která byla věnována ukázce uplatnění různých vegetačních systémů při ozeleňování (a ochlazování) průmyslových budov.

Právě přeshraniční spolupráce a výměna know-how, včetně příkladů dobré praxe je předpokladem pro dosažení cílů projektu na české i rakouské straně hranice.

Více informací o projektu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz234_symbio

Více aktualit

Všechny aktuality