Vědci hledají řešení, jak nakrmit velká města

23. 8. 2022

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se budou podílet na evropském projektu, který má reagovat na velké globální změny ve společnosti. Většina populace se nyní stěhuje do velkých měst a vyvstává tudíž otázka, jak tato města nakrmit. Projekt s názvem Hungry EcoCities potrvá téměř 4 roky a má rozpočet 2,8 milionu EUR. Jedním z jeho cílů je zvýšit důvěru lidí v digitální technologie, které se stále více promítají i do zemědělství a potravinářství. 

Unikátnost výzkumu spočívá mimo jiné v tom, že v rámci něj budou úzce spolupracovat pěstitelé a zemědělští odborníci s umělci, designéry a vědci v oblasti IT a umělých inteligencí, potravinářství, biotechnologií, aby přišli s novými nápady pro budoucí potravinový systém pro všechny.

Spolu s kolegy se budeme snažit zvýšit důvěru lidí v digitální technologie a jejich přijetí ve společnosti prostřednictvím umění a vývoje digitálních technologií, a zároveň stále zachovat a uznávat lidské hodnoty, a tím umožnit sociální začlenění a inovace šetrné k životnímu prostředí,“ uvedl Dalibor Húska z Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU.

Jednou z forem jak postupovat, je zavádění digitálních technologií v zemědělském sektoru prostřednictvím umělecky motivovaných experimentů k řešení sociálních a obchodních výzev a výzev v oblasti udržitelnosti. Další cestou je vyvíjet nové produkty a služby v souladu s přístupem zaměřeným na člověka, inovace a cíle udržitelnosti prostřednictvím specializované spolupráce mezi uměleckým, průmyslovým sektorem a v oblasti výzkumu a vývoje. Celý projekt je inspirován knihou Carolyn Steelové z roku 2008, která řeší základní otázku současného civilizovaného světa, která zahrnuje socioekonomické, kulturní a především agronomické dopady na udržitelné zemědělství.

Vědecké konsorcium tvoří 8 vědeckých pracovišť ze 7 zemí, z ČR jsou jeho součástí i odborníci z VUT. Ústav chemie a biochemie AF MENDELU má za úkol navrhnout, konzultovat a ověřit virtuální laboratoř. „Navrhneme a vybudujeme digitální prostředí, které se propojí se stávajícími platformami a poskytne tak rámec pro použitelnost umělé inteligence, která umožní celý proces řídit a navrhovat možná řešení a vylepšení,“ dodal Húska.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Dalibor Húska, Ph.D., dalibor.huska@mendelu.cz, +420 545 133 280, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality