Co nabízíme?

 • hledání vhodných projektových výzev na základě žádosti řešitelů/aktuální nabídky grantových agentur,  
  • čtení a výtah důležitých informací ze zadávací dokumentace (komunikace s grantovými agenturami prostřednictvím Helpdesk), 
  • zajištění povinných příloh na úrovni univerzity, pomoc s ostatními dokumenty, 
  • pomoc a kontrola projektových bran, 
  • pomoc s dílčími částmi projektu (obecného charakteru), tvorbou rozpočtu, 
  • odeslání projektu datovou schránkou, 
 • hledání vhodných projektových výzev proaktivně,  
 • pomoc s tvorbou konsorcií (hledání partnerů, síť kontaktů); nabídka komunikace s firmami. 
 • komunikace s ekonomickým, právním oddělením MENDELU,  
 • zajištění podpisů smluv, změn, čerpání (komunikace s Helpdesk), 
 • koordinace projektů na fakultě,  
 • pomoc s přípravou podkladů v případě ochrany duševního vlastnictví – před odesláním přes CTT MENDELU. 
 • podpora aktivit studentů a pracovníků AF MENDELU ve specifickém vysokoškolském výzkumu.

Co očekáváme?

 • povinnost navrhovatelů a spolunavrhovatelů projektů informovat Projektové oddělení AF o jejich podání,  
 • dodání Průvodních listů projektu 1 týden před deadline projektové výzvy, 
 • umožnění přístupu do bran grantových agentur v režimu čtenář projektové manažerce AF dle kompetencí: 
  • z důvodu kontroly režií na úrovni fakulty, 
  • z důvodu možnosti kontroly dílčích částí v případě zájmu řešitele, 
 • evidence na projektovém oddělení AF po získání projektu,  
  • finální verze projektu → závazné parametry projektu, 
  • finální rozpočet projektu, 
  • SPP prvek, smlouvy, 
 • včasná informovanost ohledně změn na projektech – včetně IGA AF projektů.

Kontakty

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Vedoucí oddělení, projektová manažerka
Děkanát AF, budova C – přízemí
Evropské projekty, IGA AF
(zastupující u agendy mezinárodních projektů)
Ing. Anna Jánová, Ph.D.
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Mezinárodní projekty, mobilitní projekty pro výzkumníky a akademiky
(zastupující u agendy národních projektů)
Ing. Sylvie Ondrušíková
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Národní projekty, výroční zprávy
(zastupující u agendy IGA AF)