STUDENTSKÁ CENA SELGENU

2. 7. 2018
5. ročník soutěže pro studentské práce z oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin.

Šlechtitelská společnost SELGEN vyhlašuje soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin.

 

Hledáme autory kvalitních studentských prací a výzkumných projektů (SVOČ, DP, BP a jiné).
Naším cílem je podpořit zájem studentů o problematiku studovaných oborů na středních a vysokých školách.

 

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

  • Nové kontakty, protože těch není nikdy dost a jak s nimi naložíte je jen na vás.
  • Víme, že čas jsou peníze, proto v loňském roce rozdělil SELGEN, a.s. mezi nejlepší studenty a školitele téměř 100 tisíc korun.
  • Pro ty nejzajímavější práce, možnost prezentace před odbornou veřejností v rámci akcí společnosti SELGEN, a.s.

 

DO KDY JE TŘEBA PRÁCI ZASLAT?

  • Práci v elektronické podobě předkládá student se souhlasem školy, univerzity či pracoviště, kde práce vznikla do 31. 10. 2018.
  • Podmínky a bližší informace naleznete na stránkách společnosti SELGEN, a.s (http://selgen.cz/studentska-cena/)

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality