Studentka AF MENDELU zvítězila v soutěži "Věda pro zemi" 2020

9. 2. 2021
„Slovenská dojná ovce – historie a budoucnost tohoto plemene“ – téma, se kterým se Bc. Barbora Gancárová  umístila na 1. místě v kategorii bakalářských prací V. ročníku soutěže studenstkých závěrečných prací "Věda pro zemi"

Chov oviec a ovčiarstvo je nerozlučne späté so slovenskou krajinou a s tradičnou ľudovou kultúrou Slovenska. Keďže pochádzam z podhorskej oblasti Slovenska, kde chov oviec je významnou súčasťou poľnohospodárskej výroby, vedela som, že téma mojej BP bude zameraná práve na chov oviec. Rada sa venujem inovatívnym témam a preto keď v roku 2017 bolo uznané nové slovenské národné plemeno oviec slovenská dojná ovca vedela som čomu sa chcem vo svojej BP venovať,“ uvádí úspěšná výherkyně Bc. Barbora Gancárová, studentka prvního ročníku navazujicího magisterského studijního programu Zootechnika  AF MENDELU.

Národní zemědělské muzeum organizuje tuto soutěž vědeckých prací ve snaze ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací a také zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na zemědělská a příbuzná témata.

Soutěžní práce hodnotila komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. V důsledku koronaviru se vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže Věda pro zemi 2020 uskutečnilo online.

Oceněným je umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s.p.o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise „Prameny a studie“. Autorům bude přináležet finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (cca 2 000 Kč za odborný článek, cca 10 000 Kč za monografii).

Podrobnosti k soutěži naleznete: ZDE

Kontakt pro bližší informce: Bc. Barbora Gancárová, mail: xgancaro@mendelu.cz

Kontakt na vedoucího bakalářké práce: prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík, Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF), mail: kuchtik@mendelu.cz , tel: +420 545 133 230

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality