Studijní programy – platné akreditace

Studijní plány na akademický rok 2022/2023

Studijní katalog

Prohlédni si studijní katalogy Agronomické fakulty, ve kterých najdeš všechny potřebné informace ke studiu.

Studijní katalog 2022/2023 Bc. + NMgr. Studijní katalog 2022/2023 Ph.D.

Referát pro akreditace a studijní plány

Bc. Alena Martauzová
referentka pro akreditace a studijní plány
Děkanát AF, budova C – přízemí
  • agenda akreditací a studijních plánů Bc., NMgr. a Ph.D. studia

Dokumenty a odkazy