Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia – pro přijaté uchazeče po odvolání (z 1. kola přijímacího řízení)

 • Kdy: 23. 8. 2022 v 9:00 h
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C01
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu dle pozvánky k zápisu rozdělených podle oborů, na který jsi přijat.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
Podrobné informace a pozvánky
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 • tiskopisy, které chceš potvrdit – průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
 • letošní absolventi AF – v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium
 • absolventi z jiných univerzit, absolventi AF v minulých letech, absolventi jiných fakult MENDELU – v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)

Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia pro omluvené uchazeče z řádného termínu zápisu (z 1. kola přijímacího řízení)

 • Kdy: 23. 8. 2022 v 9:00 h
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C01
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu dle pozvánky k zápisu rozdělených podle oborů, na který jsi přijat.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
Podrobné informace a pozvánky
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 • tiskopisy, které chceš potvrdit – průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
 • letošní absolventi AF – v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium
 • absolventi z jiných univerzit, absolventi AF v minulých letech, absolventi jiných fakult MENDELU – v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)

Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia (2. kolo přijímacího řízení)

 • Kdy: 9. 9. 2022 (čas bude upřesněn)
 • Kde: Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C01
 • Tvoje osobní účast na zápisu je nutná! Dostav se přesně v uvedenou hodinu dle rozpisu termínů zápisů rozdělených podle oborů, na který jsi přijat.
 • Program zápisu je hromadný! U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do Univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotografovat na ISIC kartu (průkaz studenta).
 1. platný občanský průkaz nebo pas,
 1. v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferuj prosím on-line platbu kartou):
  – ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  – průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu).
 2. poučení studentů o BOZP – ke stažení ZDE
 3. tiskopisy, které chceš potvrdit – průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.