Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia

Kdy: 13. 7. – 14. 7. 2023

Kde: Kampus MENDELU, budova C, posluchárna C 01 (dle pozvánky)

K zápisu se dostav přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Tvoje osobní účast je u zápisu nutná.
U zápisu obdržíš Rozhodnutí o přijetí, informace k přístupovému heslu do univerzitního informačního systému (UIS) a půjdeš se vyfotit na ISIC kartu (průkaz studenta).

Pozvánky k zápisu a další užitečné informace
Co dělat v případě nepřijetí do studia?

Vzor odvolání

Nemůžeš se z vážného důvodu k zápisu dostavit? Využij omluvenku z řádného termínu zápisu.

Například pokud neuspěješ u státní závěrečné zkoušky a budeš ji opakovat, doložíš úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (případně další chybějící dokumenty) až u zápisu do studia v náhradním termínu (pokud bude tvé žádosti vyhověno).

Vzor omluvy z řádného termínu zápisu