Mám nárok na stipendium?

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení. Z posledních výzkumů ale vyplývá, že mnoho studentů má na různé druhy stipendií nárok, přesto je nevyužijí.

Zkus si tedy po nějaké době zkontrolovat své studijní výsledky, možná budeš příjemně překvapen.

Aktuality

Informace a dokumenty

  • Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce. (Určeno pouze pro studenty Bc. a NMgr. studia.)
  • Sociální stipendium – v případech tíživé sociální situace studenta.
  • Ubytovací stipendium – na ubytování studentů (vyplácejí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně).
  • Doktorské stipendium – v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.
  • Stipendium za tvůrčí výsledky – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
  • Stipendium na tvůrčí činnost – na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost.
  • Mimořádné stipendium – v případech hodných zvláštního zřetele.
  • Stipendium do zahraničí – na podporu studia občanů České republiky v zahraničí.
  • Stipendium pro cizince – na podporu studia cizinců na univerzitě.

Jedná se jen o stručný výtah základních informací ze Stipendijního řádu.

Referát stipendií

Ing. Jacqueline Vacková
Tajemnice fakulty
DAF AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – budova C
– agenda stipendií pro studenty Bc. a NMgr. studijních programů
– agenda ubytovacích stipendií
Ing. Simona Viktorinová
Vedoucí studijního oddělení
Děkanát AF, budova C – přízemí
– agenda stipendií pro studenty Ph.D. studijních programů